LGMB, 28. 6. 2013

Poročilo natečajne komisije

Objavljamo poročilo komisije natečaja za izvirno (lutkovno) dramsko besedilo Lutkovnega gledališča Maribor.
:
:


Komisija je v sestavi:
Klemen Markovčič, režiser (predsednik),
Katarina Klančnik Kocutar, dramaturginja (članica) in
Ksenija Repina Kramberger, dramaturginja (članica)
ugotovila, da je na Natečaj za izvirno (lutkovno) dramsko besedilo v organizaciji Lutkovnega gledališča Maribor* do zaključka Natečaja 31. 3. 2013 prispelo 25 besedil.
Od tega eno za starostno stopnjo 1,5, največ, dvanajst, za starostno stopnjo 3+, dve besedili 4+, sedem za 5+ in tri za 10+.

Komisija je presojala prejeta besedila po treh parametrih –
izvirnost, sporočilnost in starostna stopnja, jezik in slog, produkcija z možnostmi izvedbe, primernostjo predloge za različne lutkovne tehnike in produkcijsko zahtevnostjo glede na število likov, izvedbo ipd.. Komisija se je pri presojanju poenotila, da bo za eno od ključnih meril izbrala predvsem primernost predloge za različne lutkovne tehnike. Na osnovi internih točkovanj in skupnih presečišč pa v zaključni fazi uskladila in oblikovala tudi končni, skupni izbor. Komisija svojega izbora ne bo dodatno in naknadno pojasnjevala.

Komisija je zaznala tudi večinsko nespoštovanje tehničnih parametrov Natečaja (beri priprava in oprema besedila). Prav zaradi večjega števila sodelujočih, ki niso spoštovali tega dela razpisnih pogojev pa se je naposled vendarle odločila, da tehničnih parametrov ne bo izbrala kot izločevalnega principa.

Sicer pa se tematsko raznolika besedila gibajo od preprostih basni, preko moralk do kompleksnejših, socialno zaznamovanih tem. Večina besedil pa niha med ustreznim slogom, a šibko vsebino in obratno. Prispela besedila so v dobršni meri razkrila tudi neinventivnost pri pisavi za najmlajše. Predvsem pa pomanjkanje drznosti, razumevanja otroških generacij in njihovih potreb, jasnega nagovora in sporočila, ter zavedanja o možnostih, ki jih ponuja prav lutkovno gledališče. Ta specifična veja uprizoritvene umetnosti je ena prvih, s katerimi se srečajo mali gledalci, zato je še toliko bolj pomembno, s čim se srečajo in kako jim je to predstavljeno. Težko se je namreč ogniti občutku hitrega zadovoljstva, mediokritete in neambicioznosti pri pisavi za najmlajše. Kot, da je za njih (pre)hitro vse dovolj dobro. Vsekakor pa je spodbudno dejstvo, da je bera, kljub zaostrenim razpisnim pogojem, pri posameznih delih zadovoljujoča in pravzaprav precej obsežna.

Komisija se je po klavzuri 20. in 21. 6. 2013 soglasno odločila, da kot eno najbolj ustreznih predlog prav za lutkovno izvedbo izbere besedilo
Psiček iz megle (koda: 2691621) Borut Gombač.

Gre za preprosto, skorajda glasbeno pravljico. Miniaturo o nenavadnem pripetljaju v mestnem vrvežu, ki pa po predlogi sodeč ponuja razgibane lutkovne prevode. Zlasti z uporabo različnih tehnik in likovnih pristopov, hkrati pa predstavlja tudi dovolj čvrsto pripovedno izhodišče. Izbranega avtorja bo gledališče v doglednem času osebno obvestilo o izboru in z njim doreklo nadaljnje korake.

Komisija je bila enotna tudi v tem, da posebej izpostavi še nekaj besedil, ki so izstopala iz pripovednega in slogovnega ali pa bolj izvedbenega in pedagoškega vidika. Vsekakor pa gre za besedila, ki bi jih bilo škoda prezreti, ker programsko obetajo in zato ponujajo tudi možni izbor v katerega od prihodnjih repertoarjev.

Izpostavljena besedila so navedena v abecednem vrstnem redu naslovov –
Hijacinta (koda: Pomlad 2013) Natalija Šimunović Cilenšek
Ježki gredo v svet (koda: Kozmos) Jana Kolarič
Prevzetna marela (koda: Nočna Ptica 86) Romana Božnar
Re-ci-kla-ža (koda: BIK) Barbara Ivančič Kutin
Srček iz papirja (koda: SZbp9) Žanina Mirčevska

Komisija se v svojem imenu in v imenu Lutkovnega gledališča Maribor zahvaljuje za poslana besedila in sodelovanje na Natečaju. Izreka spodbudo k nadaljnjemu ustvarjanju in razvijanju izvirnega pisanja za najmlajše. Sodelujočim avtorjem pa želi vse dobro.

Klemen Markovčič, režiser (predsednik Komisije)

* Lutkovno gledališče Maribor se zavezuje, da prispelih besedil na Natečaju ne bo uporabilo v programske namene ali pa jih kako drugače reproduciralo brez dovoljenja avtorjev in dogovora z njimi.

Povezava
: Več informacij