JSKD, 3. 6. 2014

Poletne gledališke in lutkovne delavnice

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) razpisuje letošnje poletne gledališke in lutkovne delavnice v Kopru. Delavnice so namenjene mentorjem, režiserjem, igralcem in animatorjem otroških, mladinskih in odraslih gledaliških in lutkovnih skupin. V majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo udeleženci pridobivajo in poglabljajo svoje znanje. Delavnice so namenjene tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno gledališko znanje in bi let-tega želeli dopolniti. Obseg delavnic je 40 ur.


1) REŽIJA GLEDALIŠKE PREDSTAVE (Predrag Stojmenović, Srbija)

Delavnica bo predstavila gledališko režijo kot srce vsake predstave. Režiserja bomo obravnavali kot dirigenta, ki dirigira orkestru dramaturgov, scenografov, kostumografov, oblikovalcev svetlobe in - seveda - igralcev. Za izbrane prizore se bomo pogovorili o konceptu (in kaj sploh je koncept uprizoritve). Na različnih primerih (tekstih, prizorih) bomo ugotavljali razlike v pristopu režije različnih žanrov (komedija, drama, groteska...)

Največ časa bomo posvetili delu z igralcem - kako voditi igralca, da pri tem čim manj posegamo v njegovo ustvarjalno svobodo in kako dajati jasna in efektivna navodila. Obdelali bomo različne faze dela z igralcem: predpriprave in razčlemba, bralne, aranžirne in izdelovalne vaje.

Posvetili se bomo tudi režijskim etudam ter preizkusili osnovna izrazna sredstva praktične režije ter razliko v sporočilnosti pri njihovi modifikaciji: mizanscena, ritem, premor, mešanje žanrov, ipd. Razlike bomo ponazorili z različno režijsko obravnavo in pristopom istih prizorov, ker se bomo sprehodili od t.i. »igralskih« predstav, kje je roka režiserja praktično nevidna (čeprav toliko bolj potrebna) pa vse do povsem »režijskih« predstav, kjer sporočilo temelji na močnem režijskem konceptu.

Delavnica bo potekala v srbskem in slovenskem jeziku in je primerna tudi za tiste, ki ne razumejo srbskega jezika.

Predrag Stojmenović je diplomiral iz gledališke režije na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu in je eden izmed najvidnejših režiserjev mlajše generacije v Srbiji. Je umetniški vodja gledališča Dadov Beograd ter predava gledališko igro in režijo na Akademiji umetnosti v Beogradu. Je avtor številnih antologijskih gledaliških predstav. Posebno pozornost namenja vzgoji mladega igralca. Kot mentor sodeluje v številnih delavnicah in seminarjih v Srbiji in tujini, tudi v Sloveniji.

2) GLEDALIŠČE IDEJ – LUTKOVNO GLEDALIŠČE OD IDEJE DO IZVEDBE

Delavnica se bo v prvi vrsti ukvarjala z raziskovanjem lutkovnega medija. Skozi predavanje in improvizacije bo pokrila celoten spekter aktivnosti v lutkovnem ustvarjanju: od izbora teksta (njegove lutkovne analize) do lutkovne tehnologije (izbora ustrezne tehnike), veliko pozornosti pa bomo namenili tudi lutkovnosti kot temeljni razliki med gledališko in lutkovno umetnostjo. Pri ustvarjanju bomo izdelali scenografijo in lutke. Sledila bo dramaturška razčlemba ter izdelava režijskega koncepta (izbor tehnik, likovna zasnova, izbor glasbe…). Spoznali bomo razne režijske pristope k odrski realizaciji in pripravili kratko lutkovno predstavo. Delavnico zaključuje produkcija.

Ob »rednem delu« delavnice pa bomo našli tudi prostor in čas za konkretne probleme, ki jih imajo udeleženci pri ustvarjanju lutkovnih predstav.

Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Je ena naših najbolj priznanih lutkovnih režiserk in avtoric. Ustvarila je že več kot 35 lutkovnih predstav. Kot urednica revije Lutka (1983 -1993) in svetovalka za gledališče pri ZKO Slovenije (1983 – 86) je vplivala na razvoj amaterskega lutkarstva in publicistike v Sloveniji, kot umetniški vodja LGL (med leti 2007 in 2010) pa na usmeritve slovenskega profesionalnega lutkovnega gledališča.  Vodi lutkovne delavnice za otroke in seminarje za učitelje, gledališke pedagoge, terapevte in igralce v Sloveniji in tujini. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Lutke, drama in mediji ter Gledališka pedagogika.

Rok prijave: ponedeljek 23. junij 2014
Kotizacija celotedenske delavnice: 140,00 EUR (DDV vključen)

Več informacij in prijave za delavnice: spletna stran JSKD