PTL, 6. 8. 2018

Odprti poziv za prijavo prvenca PTL v obdobju 2019-2021

Počitnice so tu in z njimi čas za razmislek, čas za nove načrte, nove ideje … V Plesnem Teatru Ljubljana podpirajo nove ideje in plesne umetnike z izvirnim avtorskim sodobnim plesnim pristopom. Morda je zdaj pravi čas, da se prijaviš tudi ti!

Matevž Dobaj & Neus Barcons Roca: TJA. BLIZU… - Prvenec PTL 2018 / Foto: Drago Videmšek

Plesni Teater Ljubljana že od ustanovitve leta 1984 spodbuja perspektivne sodobne plesne umetnike k ustvarjanju in izvedbi prvega avtorskega plesnega projekta na profesionalni ravni v Plesnem Teatru Ljubljana. V slovenskem sodobnem plesnem prostoru je večina vseh, danes uveljavljenih koreografov in tistih, ki to postajajo, svoj avtorski prvenec izvedla prav v Plesnem Teatru Ljubljana.

Plesni Teater Ljubljana bo izbranemu ustvarjalcu zagotovil mentorstvo izkušenega plesnega ustvarjalca ter omogočil produkcijo in uprizoritve na odru Plesnega Teatra Ljubljana. Plesni Teater Ljubljana bo v obdobju 2019–2021 vsako leto produciral najmanj 1 (en) plesni Prvenec PTL, skupaj najmanj 3 (tri) plesne prvence.

Na razpis se lahko za leta 2019, 2020 in 2021 prijavijo vsi profesionalni plesni ustvarjalci, ki še niso realizirali avtorskega projekta v PTL. Izbor plesnih prvencev bo opravil Umetniški svet PTL.

Razpisni kriteriji: inovativen in prodoren avtorski plesni pristop, jasna vsebinska in oblikovna zasnova.

Prijava mora vsebovati:
 - izpolnjen prijavni obrazec
 - koncept prijavljenega projekta
 - reference avtorja/jev (izobrazba,
   dosedanje delo, dosežki, ipd.)
 - reference sodelavcev

Prijave pošljite na naslov: Plesni Teater Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: info@ptl-lj.si.

Rok prijave: 5. SEPTEMBER 2018

Umetniški svet PTL bo obravnaval samo popolne prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem in bodo oddane v predpisanem roku. O odločitvi bodo obveščeni vsi prijavitelji v roku 14 (štirinajst) dni od zaključka razpisa.

 

Povezava: Prijavni obrazec

PTL