Flota, 17. 7. 2018

Odprti poziv plesnim ustvarjalcem

Festival Front@ k sodelovanju vabi plesne ustvarjalce.

Iron Skulls: Sinestezija, Festival Front@ sodobnega plesa 2017 / Foto: Alvaro Saol

V letu 2019 želimo del programa mednarodnega plesnega festivala Front@ še bolj razpršiti po Murski Soboti (Slovenija) in okolici, zato vabimo plesne ustvarjalce, da stvaritve soočijo z odprtimi, javnimi prostori v mestu in bližnji okolici.

 Osnovna izhodišča:

- Temo lahko ustvarjalci izberejo sami.
- V poštev pridejo tako nova dela kot tudi adaptacije že nastalih del.
- Prizorišče naj bo uporabljeno tako, kot je, v dnevni svetlobi, možna je uporaba ozvočenja.
- Zaželeno trajanje del je med 15 in 30 minutami.
- Dela naj vključujejo najmanj tri plesalce.
- Javne predstavitve bodo potekale med 28. in 31. avgustom 2019 v Murski Soboti na 14. izdaji mednarodnega plesnega festivala Front@.
- Vsako delo bo v času trajanja festivala izvedeno dvakrat.
- Termini izvedbe bodo določeni, vendar so možne spremembe zaradi vremenskih nevšečnosti.

 Festival Front@ bo poskrbel za:

- bivanje v hostlu v času festivala Front@ v letu 2018 za namen raziskovanja in izbora prizorišč,
- bivanje v hostlu med 26. in 31. avgustom 2019,
- honorar v višini 2000 evrov bruto za posamezno skupino za predstavitve v letu 2019,
- potne stroške za posamezno skupino do 500 evrov glede na dejanske stroške,
- ozvočenje in ostalo tehnično opremo v skladu z možnostmi festivala.

Ustvarjalce prosimo, da nam pisne predloge za sodelovanje v slovenskem ali angleškem jeziku pošljejo do 22. avgusta 2018 na e-poštni naslov flota@flota.si.

 Predlogi morajo vsebovati:

- kontaktne podatke,
- čim konkretnejši opis dela,
- na kakšen način želijo uporabiti prizorišče,
- reference ustvarjalcev,
- število sodelujočih in poimenski seznam, če so sodelavci že znani,
- podatke, iz katerih držav prihajajo sodelujoči,
- zaželen je tudi slikovni in video material, če že obstaja.

V poštev pridejo tudi predlogi, ki prispejo do 1. oktobra 2018, vsebovati pa morajo izbrano prizorišče – ime ulice, trga, parka, kopališča, polja, jezera, področja …

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do konca leta 2018.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Za festival Front@

Matjaž Farič,
umetniški vodja


Murska Sobota, 13. 7. 2018

Flota, Front@