ZDUS, 30. 4. 2023

Odprt poziv SMG mladim gledališkim ustvarjalkam in ustvarjalcem

Slovensko Mladinsko Gledališče bo leta 2024 prostore in oder Nove pošte odprlo ustvarjalkam_cem (režiserkam_jem, piskam_cem, umetniškim kolektivom …) mlajše generacije, s posebnim poudarkom na prvih projektih, nastalih v institucijah.
:
:

Foto: Arhiv SMG

Mladinsko bo finančno (v znesku 20.000 EUR bruto) podprlo najmanj eno, največ pa dve izvirni uprizoritvi, ob tem pa bo zagotovilo prostorsko, tehnično, strokovno in kadrovsko podporo, v okviru katere naj prijavitelji_ce upoštevajo tudi možnost angažiranja od 4 do 6 igralk_cev iz umetniškega ansambla Mladinskega. To seveda ne pomeni, da v predvidenih okvirih ne smejo angažirati tudi igralk_cev, ki delujejo na svobodi ali še študirajo.

Rok za oddajo prijave: 1. junij 2023

Obdobje izvedbe projekta: 20. maj–10. oktober 2024 – po logiki »deljenega študija«
(Če bosta izbrana dva projekta, bo eden izmed njiju – po dogovoru – izveden v poznejšem jesenskem terminu.)

Prijava naj vsebuje:

 • uprizoritveni koncept (do 2000 znakov brez presledkov);
 • seznam umetniških in/ali strokovnih sodelavk_cev;
 • kratke življenjepise ključnih nosilk_cev projekta (do 750 znakov brez presledkov za posamezen življenjepis);
 • predlog/osnutek zasedbe.

Posebno pozornost bodo namenile_i predlogom, ki bodo upoštevali naslednje pogoje in
kriterije. Ustvarjalke_ci:

 • so v povprečju stari manj kot 30 let (to ne velja za predvidene sodelujoče člane_ice ansambla Mladinskega);
 • se ustvarjalno lotevajo sodobne dramske pisave in novih uprizoritvenih praks;
 • razumejo in upoštevajo profil Slovenskega mladinskega gledališča;
 • si želijo raziskovati različne uprizoritvene formate;
 • raziskujejo sodobnost in razmišljajo o njej;
 • se nameravajo prijaviti na razpise Ministrstva za kulturo prvi projekt avtorja, prvi projekt producenta ali dvoletni avtorski opus ali pa so bili na njih že izbrane_i;
 • že imajo zagotovljen vir financiranja bodisi v okviru razpisnih ali koprodukcijskih možnosti ali pa lahko dokažejo, da so ga zmožni zagotoviti;
 • v uprizoritvenem konceptu predvidevajo angažiranje igralk_cev ansambla Mladinskega.

Povezava do prijave

ZDUS, SMG, Nova pošta

Saša Pavček, ZDUS, 26. 6. 2018
Štefka Drolc (1923- 2018)
ZDUS, 27. 6. 2016
Umrla je Mija Mencej