STA, 26. 4. 2012

Objavljen razpis za ravnatelja SNG Drama Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na svoji spletni strani objavilo javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Rok za prijavo je 21. maj.
:
:

foto Arhiv STA

Zainteresirani morajo k prijavi z življenjepisom priložiti tudi program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda SNG Drama Ljubljana.

Trenutno v ljubljanski Drami funkcijo v.d. ravnatelja opravlja Peter Sotošek Štular. Nanjo je bil imenovan maja lani za obdobje največ enega leta. Gledališki režiser in nekdanji umetniški vodja več gledališč Eduard Miler skrbi za naloge s področja umetniškega vodenja tega javnega zavoda. Miler je umetniško vodenje SNG Drama Ljubljana prevzel z lanskim avgustom. Na ta položaj je bil imenovan za čas mandata v.d. ravnatelja Sotoška Štularja.

Sotošek Štularja je na mesto v.d. ravnatelja ljubljanske Drame do imenovanja novega ravnatelja, ki bo izbran na javnem razpisu, za dobo najdalj enega leta imenovala nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca, ki je s 25. majem s tega mesta zaradi zaradi domnevne zlorabe položaja in denarnega okoriščanja razrešila Iva Bana.

Pred časom so se v medijih sicer pojavila ugibanja, da naj bi funkcijo ravnatelja SNG Drama Ljubljana prevzel dramski igralec in filmski ustvarjalec Roman Končar, vendar so tedaj na ministrstvu zatrdili, da gre le za govorice, prav tako o tem niso imeli nobenih informacij v ljubljanski Drami.

SNG Drama Ljubljana