STA, 22. 2. 2012

Objavljen razpis za direktorja Mestnega gledališča ljubljanskega

Mestna občina Ljubljana (MOL) je objavila razpis za direktorja javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (MGL). To sedaj vodi Barbara Hieng Samobor, ki je mesto ravnateljice in umetniške vodje gledališča prevzela julija 2007. Razpis je odprt do 25. februarja.
:
:

Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje. Mandat traja pet let. Direktor bo imenovan po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta gledališča.

Med pogoji za zasedbo delovnega mesta so poleg splošnih zakonskih pogojev še univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične ali umetniške smeri, strokovno poznavanje področja dela gledališča, sposobnost organiziranja in vodenja dela ter najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih.

Hieng Samoborjeva je mesto ravnateljice in umetniške vodje gledališča prevzela od Borisa Kobala, ki je gledališče vodil dva mandata.

Več informacij o razpisu je dostopnih na spletnih straneh MOL.

MGL