STA, 10. 4. 2017

Objavljen razpis za direktorja ljubljanske Drame

Ministrstvo za kulturo je v uradnem listu objavilo javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda SNG Drama Ljubljana. Razpis je odprt do 28. aprila. Minister za kulturo Tone Peršak bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda imenoval za ravnatelja za obdobje petih let.
:
:

SNG Drama Ljubljana / Foto: Peter Uhan

Novi ravnatelj bo zamenjal dosedanjega Igorja Samoborja, ki ga je na delovno mesto ravnatelja leta 2013 imenoval tedanji minister za kulturo Uroš Grilc.

Med pogoji za prijavo so med drugim navedeni univerzitetna izobrazba umetniške ali humanistične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda, sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu ter znanje slovenskega jezika in dveh svetovnih jezikov. Kandidat mora med drugim priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, je razvidno iz razpisa.

Povezava: Celotno besedilo razpisa

SNG Drama Ljubljana