STA, 26. 3. 2020

Objavljen poziv k oddaji predlogov za Prešernove nagrade

Na spletni strani ministrstva za kulturo je objavljen javni poziv k podaji predlogov za podelitev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada v letu 2021. Kandidate za nagrade lahko predlagajo tako pravne osebe s področja kulture kot fizične osebe. Upravni odbor Prešernovega sklada jih sprejema do vključno 15. septembra.

Foto: ZDUS, A.JE

Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen in ustrezno dokumentiran. Vsebovati mora jasno in oblikovano stališče o primernosti kandidata za predlagano vrsto nagrade. Navedeni morajo biti najpomembnejši življenjepisni podatki, ključni umetniški dosežki, ustrezna strokovna mnenja, ustrezne kritične ocene ipd., piše v pozivu.

Prešernovo nagrado sklad podeljuje ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki so s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Posamični ustvarjalec jo lahko prejme le enkrat.

Nagrado Prešernovega sklada podeljujejo ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice. V to obdobje se šteje obdobje treh let pred iztekom roka javnega poziva za predlaganje kandidatov za nagrade.

Sklad vsako leto podeli največ dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.

Za leto 2019 so jih februarja prejeli fotograf Stojan Kerbler ter koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek za življenjsko delo, za dosežke zadnjih let pa oblikovalec Nejc Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček, prevajalka Suzana Koncut in kostumograf Alan Hranitelj.

Prešernova nagrada, Nagrada Prešernovega sklada