Maska, 10. 1. 2012

Novosti iz Maskine založbe

Izšli sta Maska - časopis za scenske umetnosti ter BCC - Balcan Can Contemporary.
:
:MASKA - časopis za scenske umetnosti

letn. XXVI, št. 143–144 (zima 2011)
Sodobna umetnost in nove družbene paradigme II.

Če smo si na začetku letošnjega leta zadali nalogo razširiti polje zanimanja Maske in ga eksplicitno misliti v gibljivih presečiščih sodobnih umetniških (uprizoritvenih in novo- ter intermedijskih) praks, filozofije, družbe, kulture, znanosti in tehnologij, jih reflektirati in včasih problematizirati, se te vodilne niti držimo tudi v zadnji številki. Vpetost sodobne umetnosti v različne okvire, zlasti spremenjene družbene, ekonomske in tehnološke, je glavna tema drugega dela teoretskega bloka »Sodobna umetnost in nove družbene paradigme« (prvi del je izšel v prejšnji številki Maske), ki ga je pripravil Janez Strehovec. Poleg prevoda pomembnega teksta sopotnika frankfurtske šole s konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki ima veliko povedati tudi za današnji čas in s katerim presegamo občasno slovensko prevodno zamudništvo, so v blok vključeni še štirje izvirni teksti, ki se lotevajo različnih vidikov sodobne umetnosti in njenih družbenoekonomskih kontekstov.

***
BCC – Balcan Can Contemporary
5. številka (december 2011 – marec 2012)

Peta številka revije BCC govori o trenutnem kulturnem (in družbeno-ekonomskem) položaju v regiji, katere preteklost se morda zdi nagnjena k poveličevanju, čeprav se nam zdi, da jo dobro poznamo. Je prihodnost že tu, ko nas ideologije, ki naj bi bile stvar preteklosti, znova prepričujejo v svojo pomembnost? Še posebej, ker vsi vedno pričakujemo, da bo prihodnost vsaj malo boljša, kot se nazadnje izkaže. Tako je bilo pred dvajsetimi leti in tako bo tudi čez dvajset let.

Da bi izvedeli več, smo pripravili intervju z Vladimirjem Arsenijevićem, enim najbolj priznanih avtorjev in mislecev generacije in enim od sourednikov danes že kultne knjige Leksikon YU mitologije, in Oliverjem Frljićem, gledališkim režiserjem, za katerega se zdi, da se je specializiral za vse, kar je jugoslovansko. Vanja Nikolić pa je pripravila pregled nekaterih najnovejših in najbolj odmevnih gledaliških produkcij, ki so se na odrih po regiji ukvarjale z nekdanjo Jugoslavijo.

Maska