Slovenski gledališki muzej, 17. 2. 2011

Izšli dve novi publikaciji Slovenskega gledališkega muzeja

Vljudno Vas vabimo na predstavitev dveh novih publikacij, in sicer »Tokovi slovenske dramatike« dr. Maline Schmidt Snoj in prvi del raziskave »Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in gledališču v obdobju 1945–1964«, ki jo je napisal prof. dr. Denis Poniž.


Tokovi slovenske dramatike je prva pregledna zgodovina slovenske dramatike, ki slovenska dramska besedila v svojevrstno zamišljenem prepletu poglobljeno, hkrati pa pregledno in razumljivo prikazuje v njihovem osnovnem toku – in s številnimi zanimivimi stranpotmi – od začetkov do današnjega dne. S svojim širokopoteznim zamahom in poljudno znanstveno zasnovo je pomembna novost tako za strokovno kot za šolsko in širšo kulturno javnost. Knjiga je še toliko bolj dragocena, saj so od izida znamenite Slovenske dramatike Franceta Koblarja minila že štiri desetletja.

Denis Poniž se je v prvem delu svoje raziskave lotil cenzure in avtocenzure v slovenski dramatiki in gledališču v prvih dveh povojnih desetletjih, v katerih se je poleg več oblik neformalne cenzure, najrazličnejših pritiskov na avtorje in institucije, pojavljala tudi samocenzura kot ena najbolj sprevrženih oblik ideološke monolitnosti, saj je izvirala iz strahu, ki je v temelju načenjal tako človeško kot ustvarjalno integriteto avtorja.

Knjigi sta izšli s pomočjo Ministrstva za kulturo, Javne agencije za knjigo in javne Agencije za raziskovalno dejavnost.

Predstavitev obeh del bo danes, v četrtek, 17. februarja 2011, ob 11. uri v prostorih Slovenskega gledališkega muzeja, Mestni trg 17, Ljubljana (dvoranica v prvem nadstropju).

Prisrčno vabljeni!

Slovenski gledališki muzej

Slovenski gledališki muzej, 5. 10. 2012
Zbornik ob življenjskem jubileju Dušana Moravca
Slovenski gledališki muzej, 20. 6. 2013
Zadnja izdaja Slovenskega gledališkega letopisa
Slovenski gledališki muzej, 24. 11. 2009
Novo gledališče za 21. stoletje!