MGL, 14. 5. 2019

Nova izdaja Knjižnice MGL

V zbirki Knjižnica MGL je izšla knjiga Ivana Medenice Tragedija iniciacije ali nestanovitni princ.

Foto: Arhiv MGL

Ivan Medenica, najvidnejši srbski gledališki kritik in teatrolog ter od lani tudi umetniški direktor mednarodnega festivala BITEF, se v svoji zadnji knjigi, ki je izšla leta 2016 pri beograjski založbi Clio, ukvarja s protagonisti klasičnih evropskih dramskih mojstrovin. Fokus analize usmeri na njihov biografski skupni imenovalec, konkretneje biološko mladost, skozi katero lucidno interpretira in komentira njihove usodne odločitve in dejanja. Klasične junake, med katerimi so denimo Evripidov Hipolit, Shakespearov Hamlet, de Mussetov Lorenzaccio in Schillerjev Don Carlos, v nekoliko razširjeni analizi pa tudi Molièrov Alcest, bralcu približa in pojasni z vidika »tragedije iniciacije«. Postavi tezo, da na tragični razplet usod naštetih princev in kraljevičev, od katerih je vselej odvisna tudi usoda skupnosti, najbolj odločilno vpliva ravno njihova temeljna bivanjska razpetost med mladostjo in zrelostjo.

Knjigo je prevedla Seta Knop, uredila Petra Pogorevc, spremno besedo pa je prispeval Tomaž Toporišič.

 

Predstavitev knjige bo 20. 5. ob 18h v Studiu MGL. Dogodek bo sestavljen iz dveh delov. V prvem bosta nastopila člana igralskega ansambla MGL Mojca Funkl in Jure Henigman, ki bosta predstavila nekaj odlomkov iz knjige. V pogovoru, ki ga bo vodila Petra Pogorevc, pa bodo sodelovali Ivan Medenica, Seta Knop in Tomaž Toporišič.

Ivan Medenica, MGL