SNG Drama Ljubljana, 10. 9. 2018

Nova branja 2018/19: poziv mladim dramatičarkam in dramatikom

SNG Drama Ljubljana vabi k sodelovanju pri 6-mesečnem dramskem laboratoriju dramatičarke in dramatike, stare do 30 let.

Foto: Varja Jovanović

Kot so zapisali v ljubljanski Drami, bodo udeleženci v dramskem laboratoriju razvijali kratka dramska besedila iz skupne izhodiščne teme in na koncu uprizorili gledališki omnibus novonastalih besedil. "Skupina pisk in piscev se bo na tedenskih srečanjih od oktobra do aprila najprej ogrela z odrskimi in pisnimi improvizacijami, nato filozofsko-sociološko in teatrološko razmišljala o dani temi, pisala, pisala, pisala, konstruktivno debatirala o nastajajočih dramah in ob dramaturških, lektorskih, režijskih in igralskih komentarjih pisala, pisala, pisala …" Mentorica laboratorija bo Simona Hamer.

Prijavo, kratek življenjepis in dramsko besedilo ali daljši reprezentativni prizor pošljite do 15. septembra 2018 na simona.hamer@gmail.com. Na tem naslovu dobite tudi odgovore na morebitna vprašanja. Izmed prispelih prijav bodo izbrale pet sodelujočih dramaturginja v SNG Drama Ljubljana Eva Kraševec, gledališka lektorica v SNG Drama Ljubljana Tatjana Stanič in Simona Hamer.

Nova branja so platforma za razvijanje in predstavljanje sodobnih (slovenskih) dramskih besedil v formatu bralnih uprizoritev. Osredotočajo se na najmlajšo generacijo profesionalnih dramatičark in dramatikov, izbranih z javnim pozivom.

Simona Hamer je dramaturginja in dramatičarka, dolgoletna članica Pregleja, avtorica več deset dramskih besedil, priredb in dramatizacij in sodelavka pri številnih avtorskih projektih. Za Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni je leta 2017 prejela nagrado Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo.

SNG Drama Ljubljana, Nova branja