LGMB, 5. 9. 2018

Natečaj za začasno prostorsko intervencijo ob 30. Poletnem lutkovnem pristanu

Lutkovno gledališče Maribor v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor razpisuje natečaj za začasno prostorsko intervencijo.
:
:

Lutkovno gledališče Maribor / Foto: Boštjan Lah

V avgustu 2019 bomo v Lutkovnem gledališču Maribor organizirali 30. Poletni lutkovni festival (PLP), to častitljivo obletnico festivala si želimo obeležiti z umetniško prostorsko postavitvijo.

Mednarodni festival PLP je nekdaj polnil različne trge, dvorišča in ulice v mestu. Od leta 2010, ko je Lutkovno gledališče Maribor naselilo prenovljeni Minoritski samostan na Lentu, pa izkorišča krasno lokacijo Vojašniškega trga. Glavnina festivala se dogaja ob in v gledališču, od leta 2013 pa v novem letnem Avditoriju, ki gosti večino predstav festivala in spremljevalni program (ustvarjalne delavnice, igrala itd.).

Arhitekturno odličen projekt prenovljenega samostana (Plečnikova nagrada za arhitekturo, Steletova nagrada za prenovo Minoritsko cerkev), je eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih objektov v mestu. Bogata zgodovina samostana, ko je objekt bil v sakralni, vojaški in mnogih drugih funkcijah, pa je zdaj nadgrajena z vsebino lutkovnega gledališča. Menimo, da se mora mimoidočim predstaviti tudi kot hiša lutk. Obiskovalce mesta, ki se bodo v letu 30. izvedbe festivala Poletni lutkovni pristan (2019) sprehodili mimo čudovite zgradbe Minoritskega samostana, naj nagovori nova (začasna) prostorska postavitev, ki opozarja na programe v hiši, nakaže na naravo delovanja gledališča, na mnoge raznolike lutkovne zgodbe, ki se dogajajo skozi vse leto, avgusta 2019 pa bodo že tridesetič (!) gostile bogat mednarodni lutkovni festival.

Več o festivalu Poletni lutkovni pristan: https://www.lg-mb.si/poletni-lutkovni-pristan/

Lutkovno gledališče Maribor (LGM) razpisuje javni, odprti, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za začasno postavitev prostorskega elementa ob obletnici festivala Poletni lutkovni pristan.

Cilj natečaja je pridobiti najprimernejšo likovno-arhitekturno rešitev ter optimalno mikrolokacijo zanjo v okolici Minoritskega samostana. Umetniška postavitev naj bo privlačno in prepoznavno obeležje lutkovnih vsebin oz. poletnega festivala z bogato zgodovino. Lutkovno gledališče Maribor s tem namenom pušča sodelujočim likovnim umetnikom in oblikovalcem prostora vso izrazno svobodo.

Skulptura ali drug intervencijski element se mora s svojo obliko, pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, spoštovati siceršnjo bogato zgodovinsko in oblikovno naravo samostana z okolico in se mora hkrati uskladiti z novo ureditvijo Vojašniškega trga.

Predlogi naj obsegajo skico oz. vizualizacijo s predlogom mikrolokacije oz. postavitve, kratko pojasnitev ideje in oceno vrednosti izvedbe.  

Izbrana postavitev mora biti zasnovana in izvedena ekonomično in racionalno, ter tehnično in materialno uresničljivo.  

Upoštevana mora biti varnost javnosti in mimoidočih sprehajalcev v vseh vremenskih razmerah, s posebno pozornostjo na otrocih.

Idejne zasnove zbiramo do 10. oktobra 2018 na naslovu Lutkovnega gledališča Maribor (Vojašniški trg 2A, 2000 Maribor: s pripisom »za natečaj«)

Zainteresirani udeleženci natečaja lahko arhitekturne podloge (situacijo okolice objekta LGM) dobijo na poziv na e-naslov drustvoarhitektovmaribor@gmail.com. Arhitekturne podloge lahko udeleženci dvignejo do 20. 9. 2018.

Udeleženci natečaja lahko do 15. 9. 2018 postavijo razpisovalcu vprašanja, po elektronski pošti na naslov skrbnice natečaja (spela.juhart@lg-mb.si). Natečajna komisija bo na vprašanja odgovorila do 20. 9. 2018 na e-naslove, iz katerih bodo vprašanja prispela.

Avtorji morajo svoja dela oddati v formatu plakat 60 x 120 cm (do 2 plakata) in v dveh izvodih mape formata A3 ležeče. Plakati in mape morajo biti opremljeni s šifro (6 mestna številka). Poleg plakata morajo avtorji oddati tudi zaprto kuverto z oznako “avtor”, v kateri so navedeni kontaktni podatki avtorja (ime, priimek, naslov, e pošta, telefon).
Natečajni elaborat je kompleten, če vsebuje:
A.Situacijo območja obdelave (območje označeno v arhitekturnih podlogah)
B.Načrte (tlorise, poglede, prereze) tipičnih za natečajno rešitev smiselnih situacij postavitve
C.Detajle in skice, ki odražajo možnost uresničitve zamisli in njenega možnega fizičnega izgleda
D.Perspektivične prikaze, skice, simulacije, ki predstavljajo postavitev natečajne rešitve v fizičnem prostoru
E.Kratek tekstualni opis natečajne rešitve (zamisel, koncept, umestitev, predlog materializacije).

Najvišje ocenjena rešitev bo osnova za izbiro in načrtovanje izdelave urbanega elementa.

Po opravljenem pregledu in ocenjevanju bo natečajna komisija sestavila poročilo, izbrala nagrade, obvestila avtorja nagrajene rešitve, objavila poročilo na svoji spletni strani ter na pogovor poklicala avtorje izbrane ideje in se dogovorila o morebitnem odkupu ideje in/ali izvedbi instalacije. Natečajna komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predlaganih rešitev, ali, da izbere več kot eno izbrano rešitev, razširi nagradni sklad in podeliti posebna priznanja udeležencem.

Avtorju izbrane rešitve bo ponujen odkup ideje v višini 1.000 eur (bruto) in izvedba.  Avtorjem popolnih prijav, ki ne bodo izbrani, Lutkovno gledališče podarja simbolično nagrado (brezplačne vstopnice za predstave Lutkovnega gledališča).

Komisijo za ocenjevanje prijavljenih rešitev sestavlja pet članov:

  • Katarina Klančnik Kocutar, direktorica in umetniška vodja LGM,
  • Andrej Šmid, arhitekt, predsednik Društva arhitektov Maribor
  • Saša Uran, arhitekt, član Društva arhitektov Maribor
  • Tanja Lužar, organizacijska vodja festivala PLP
  • Špela Hren Juhart, odnosi z javnostmi LGM

Poročevalka in skrbnica natečaja je Špela Hren Juhart, e-pošta spela.juhart@lg-mb.si

Za razpisovalca natečaja,

Katarina Klančnik Kocutar,
direktorica in umetniška vodja LGM

LGMB, Poletni lutkovni pristan, Društvo arhitektov Maribor