PGK, 6. 8. 2021

Natečaj za nagrado za mladega dramatika 2022

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 52. Tedna slovenske drame objavlja Javni anonimni natečaj za nagrado za mladega dramatika 2022.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november 2021.

Razpisni pogoji:

  • za nagrado za mladega dramatika konkurirajo izključno nova izvirna slovenska dramska besedila avtorjev, starih do 30 let;
  • avtor, ki se poteguje za nagrado za mladega dramatika, ne sme sočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma;
  • dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljeno ali uprizorjeno;
  • avtorji smejo isto besedilo na natečaj poslati samo enkrat;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

Avtorji morajo poslati štiri (4) izvode besedila pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov), ter en (1) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si;

Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

PGK, TSD, Nagrada za mladega dramatika