PGK, 6. 8. 2021

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2022

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 52. Tedna slovenske drame objavlja Javni anonimni natečaj za Nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, poslana na natečaj v razpisnem letu.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. november 2021.

Razpisni pogoji:

  • dramsko besedilo mora biti napisano v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljeno ali uprizorjeno;
  • avtorji smejo isto besedilo na natečaj poslati samo enkrat;
  • avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni avtorji;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju.

Avtorji morajo poslati štiri (4) izvode besedila pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov), ter en (1) izvod besedila na elektronski naslov pgk@pgk.si;

Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

PGK, Nagrada Slavka Gruma, TSD