Prešernovo gledališče Kranj, 4. 11. 2009

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2010

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 40. tedna slovenske drame objavlja razpis za NAGRADO SLAVKA GRUMA za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2009, in na 39. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za prijavo je 30. november 2009.

Žirija bo nagrado Slavka Gruma podelila enemu, dvema ali trem besedilom v enakih delih.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma«
ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
-     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko.
-     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
-     Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma, prijavijo na razpis samo še enkrat.
-     Rok za prijavo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma je 30. november 2009.
-     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.
Prešernovo gledališče Kranj, 16. 2. 2013
25.671
Prešernovo gledališče Kranj, 2. 4. 2010
Nagrade 40. tedna slovenske drame
Prešernovo gledališče Kranj, 26. 11. 2009
Steklena menažerija v Kranju