Prešernovo gledališče Kranj, 8. 10. 2014

Natečaj za nagrado Slavka Gruma 2015, natečaj za nagrado za mladega dramatika 2015 ter Grün-Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 45. tedna slovenske drame objavlja razpis za nagrado Slavka Gruma 2015 in razpis za nagrado za mladega dramatika 2015. Zbira tudi predloge za Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji.
:
:

Nagrada Slavka Gruma 2015 ter nagrada za mladega dramatika 2015

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2014, in na 44. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset let.

Razpisni pogoji:

  • Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.
  • Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
  • Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma ali za nagrado za mladega dramatika, na razpis prijavijo samo še enkrat.
  • Avtorji poslanih dramskih besedil morajo svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko) predložiti posebej, v zaprti kuverti.
  • Avtorji s prijavo organizatorju dovolijo objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.


Rok za oddajo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma in za nagrado za mladega dramatika je 30. november 2014.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila v šestih (6) vezanih izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, s pripisom »za nagrado Slavka Gruma« oziroma s pripisom »za nagrado za mladega dramatika«, ter 1 (en) izvod na elektronski naslov pgk@pgk.si.

***

Grün-Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame poziva vodstva gledališč in strokovno javnost, da za Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji, ki bo podeljeno v okviru 45. tedna slovenske drame, predlagajo dramaturge ali dramaturški team, ki se je v zadnjih dveh letih izkazal s posebnimi dosežki na tem področju.
Rok za prijavo je 30. november 2014.

Nagrada Slavka Gruma, TSD, Nagrada za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj, 22. 11. 2009
Lep dan za umret
Prešernovo gledališče Kranj, 6. 2. 2019
Razpis za delavnice dramskega pisanja
Prešernovo gledališče Kranj, 20. 1. 2010
Grumovi nagrajenci 1979 - 2010
Gost

Kranjska kupčija. Delaj, da se potem odrečeš avtorskim pravicam. Tipično neoliberalno.

8. 10. 2014