Nagib, 17. 12. 2015

Nagib v mesecu decembru

Društvo Nagib v sodelovanju s KUD Anarhiv v mesecu decembru nadgrajuje in razširja sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti "Nagib na oder" še na področje teorije.

Oblikovanje: Ajda Tomazin

V Mariboru tako začenjajo s ciklom predavanj in bralnih krožkov, ki predstavljajo prvi poskus rednih teoretskih srečanj in so del novega programskega sklopa "Nagib k teoriji".

V petek, 18. 12., ob 17 uri, bo v Galeriji K18 izvedeno prvo predavanje z naslovom Socialna koreografija kot vadbena strategija in prostorski dispozitiv mesta Maribor, ki mu bo v soboto, 19. 12., ob 11 uri, na isti lokaciji, sledil še bralni krožek, kjer se bodo brali fragmenti iz knjig Socialna koreografija (Social Choreography: Andrew Hewitt) in Javna sfera kot performans (Public Sphere by Performance: Bojana Cvejić in Ana Vujanović).

Zasnovo predavanj in bralnih krožkov so v okviru Seminarja Gib-telo, ki deluje kot nekakšna neodvisna platforma, ki je vzniknila na pregibu Redakcije za kulturo in humanistiko Radia Študent ter Kud Anarhiva, vzpostavili Pia Brezavšček, Robert Bobnič, Rok Bozovičar in Alja Lobnik. Zaradi manka institucionalnega izobraževanja na področu gledališke kritike, še zlasti pa tistega dela, ki se nanaša na postdramske, performativne, plesne aspekte sodobnih uprizoritvenih umetnosti in tudi zaradi manka medijske prisotnosti omenjenih umetnosti, je prišlo do povoda za vzpostavitev omenjene neformalne izobraževalne platforme. S koncem leta 2015 se bo seminar »decentraliziral« in podaljšal svoje delovanje tudi v Maribor.

Predavanja bodo bodisi usmerjena na natančnejšo obdelavo nekega teoretskega koncepta ali problema bodisi na neko zgodovinjenje tovrstnih performativnih praks, z namenom odpiranja kontinuitete in diskontinuitete, primerjave produkcijskih načinov dela in metodologije dela, plesni jezik itn. Torej, da se kontekstualizira, kje in kako so neke prakse vzniknile, v kakšnem kontekstu in pod katerimi pogoji, proti čemu so se uprle itn. Pri tem bo bolj kot preteklost v fokusu zlasti sedanjost, skozi ovinek preteklosti, zakaj smo, kjer smo.

Bralni krožki bodo namenjeni branjem tekstov, ki izhajajo iz polja sodobnih uprizoritvenih umetnosti, izbor pa bo temeljil predvsem na novejši produkciji tekstov, ki uspešno teoretsko mislijo včasih komaj zaznavne spremembe znotraj umetniškega delovanja.

Nagib na radio

Od meseca novembra naprej bo Sezono sodobnih uprizoritvenih umetnosti »Nagib na oder« v bodoče spremljali tudi program poimenovan »Nagib na radio«, ki se bo zaenkrat odvijal v mediju radijskih oddaj in bo nastajal v sodelovanju s platformo Glas podzemlja. Ključna intenca te dopolnitve je - poleg osnovnega kontinuiranega programa sodobne plesne in performativne produkcije - v mariborskem prostoru ponuditi in spodbuditi tudi kritiško refleksijo umetniške produkcije in nanje vezanih tematik. V mariborskem prostoru, kjer so sodobne uprizoritvene umetnosti relativno slabše zastopane, bomo poskušali zapolniti manko refleksije, kontekstualizacije in teoretizacije sodobnoumetniške produkcije.

Prvi poskus radijske oddaje se referira na predstavo Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli skupine Beton Ltd. v zasedbi Katarine Stegnar, Primoža Bezjaka in Branka Jordana, ki jo bo možno ponovno slišati, v sredo, 23. 12.,  ob 18:15, na ferkvencah Radia Maribor.

(…) Radijska oddaja poskuša reflektirati in do neke mere celo posnemati, apropriirati uporabljeno metodologijo dela avtorjev predstave, hkrati pa razgrniti njihov produkcijski proces. Je nek hibrid med kritiškim, kritičnim in ne nazadnje teoretskim odzivom, ki kombinira recenzentsko formo, teoretsko kontekstualizacijo predstave ter problematizacije gledališkega dispozitiva, prisotne tudi znotraj predstave. Istočasno pa izpostavlja tudi to, za kar ustvarjalci oddaje menimo, da je bila njena izhodiščna točka, in sicer refleksijo položaja umetnika in umetnosti v aktualni družbeni realnosti, ki do neke mere sovpada tudi s položajem kritika."(…)
(Kaja Kraner, Alja Lobnik in Katja Kosi, produkcija Društvo Nagib)

Nagib produkcija

Konec novembra so v Bochumu (Nemčija) zaključili tudi z evropsko raziskovalno turnejo 2015 projekta Ideja o antidepresivni obleki. Raziskovalne faze projekta so potekale tako v Londonu in na Dunaju, zaključna prezentacija pa je bila v novem Kulturnem centru za urbano kulturo Zeche 1, v okviru programa Tanzrecherche #16 v Bochumu. Projekt v letu 2016 nadaljuje svojo turnejo, naslednja postaja je Frankfurt (v sodelovanju s HTA in Frankfurt LAB).

Povezava: Več o projektu