SLOGI, 8. 3. 2016

Nacionalni strokovni posvet Pismenost za gledališče

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK) ter Cankarjev dom organizirajo celodnevni nacionalni strokovni posvet Pismenost za gledališče, ki bo v torek, 19. aprila 2016, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Foto: Pixabay

Namen posveta

  • Na celodnevnem strokovnem posvetu o kulturno-umetnostni vzgoji na področju gledališča bodo predstavniki dramskih in lutkovnih gledališč z interdisciplinarno skupino strokovnjakov obravnavali vprašanja gledališke pismenosti mladega občinstva ter strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi.
  • V bogatem programu, ki ga pripravljamo v sodelovanju s kulturnimi ustanovami in producenti s področja uprizoritvenih umetnosti, želimo predstaviti pomen in učinke načrtne gledališke kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami/umetniki.
  • Po plenarnem delu bomo v različnih delavnicah z različnih zornih kotov spoznali gledališki jezik ter nadgrajevali gledališka znanja in spoznanja.

Število udeležencev je omejeno, prijavite se lahko do 12. aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.zrss.si/prijava/pismenost-za-gledalisce. Udeleženci prejmejo ustrezna potrdila o udeležbi. Kotizacije ni.
 
Povezava: Vabilo, PROGRAM in povzetki vsebin strokovnega posveta (PDF)

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16