STA, 28. 3. 2024

Na TSD tudi o omejevanju spolnega nadlegovanja na delovnem mestu

Na Tednu slovenske drame (TSD) v Kranju se bodo danes posvetili tudi omejevanju spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, potem ko je pred leti odmeval tovrsten primer v gledališču oziroma izobraževalni instituciji. Razpravljali bodo o certifikatu, s katerim bi se producenti in institucije zavezali k ničelni toleranci do tovrstnega ravnanja.
:
:

Foto: Arhiv TSD

Po primeru spolnega nadlegovanja, ki je pred nekaj leti odmeval v javnosti, so v Društvu avdiovizualnih igralcev (DSI) in Združenju dramskih igralcev Slovenije (ZDUS) oblikovali člansko anketo, ki je pokazala, da je tovrstnega ravnanja relativno veliko. Večinoma se zgodi na delovnem mestu, med predstavami, vajami ali na snemanju. Pokazala pa je tudi, da se večini članov zdi nujno, da bi se na tem področju ukrepa.

Članica ZDUS Barbara Skubic je pred popoldansko okroglo mizo na TSD pojasnila, da so se obrnili na vodstva gledališč, da bi izvedeli, kakšni postopki so v veljavi v tovrstnih primerih. Izkazalo se je, da ni mehanizmov, ki bi ščitil ali sankcioniral zunanje sodelavce oziroma samozaposlene.

"Zato smo skozi pogovore s člani in producenti na področju uprizoritvenih umetnosti in avdiovizualnega sektorja sklenili, da bi bilo dobro pripraviti certifikat, ki bi se štel kot zaveza producentov, se pravi gledališč, institucij, neinstitucionalnih gledališč in AV producentov, da bodo skrbeli za to, da se bo na delovnem mestu ustvarjalo varno okolje," je povedala Skubic.

S certifikatom Iskra, ki ga bodo predstavili danes, želijo spodbuditi, da bi producenti imeli jasno oblikovan protokol za primer prijave spolnega nadlegovanja ali nasilja na delovnem mestu, ki bi bil usklajen z veljavno delovno zakonodajo. Z njim bi bili seznanjeni tudi vsi zaposleni in zunanji sodelavci.

ZDUS, TSD