STA, 21. 12. 2012

Na Pučnikovem večeru o manjku menedžmenta na področju kulture

V dvorani Slovenske matice je včeraj v organizaciji Inštituta Jožeta Pučnika potekal Pučnikov večer na temo Muze med trgom in državo, na katerem so sodelovali prvak SNG Drama Ljubljana Igor Samobor, generalni direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik in državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Aleksander Zorn.
:
:


Kot je uvodoma dejal Samobor, je kultura ena najbistvenejših pridobitev civilizacije, ta je prav na račun kulture napredovala, saj so se moralne vrednote širile prav skozi pripovedi. Kulture po njegovem prepričanju tudi ni mogoče ocenjevati skozi marketinške vzorce, ampak bi morala biti zapisana v ustavo vseh držav. Kultura pa je tudi tisto, kar nas ločuje od drugih, je "edina unikatna opeka", ki jo lahko prispevamo v evropsko zgradbo.

Rotovnik je kulturo označil kot dobrino, pri čemer je potrebno jasno definirati, kaj se prepozna kot javni interes, in tisti del kulture se sofinancira iz državnih sredstev. Vendar pa je razmerje med kulturo, trgom in državo po njegovih besedah zelo težko zadovoljivo rešiti. Poleg tega je kriza oklestila sponzorska sredstva, zato so možnosti trga trenutno zelo zožene. Ne dovolj izkoriščeno možnost Rotovnik vidi v obiskovalcih in prav na tem področju bi javni zavodi v kulturi morali več delati. Sam meni, da bi vodstva javnih zavodov ob tem, da skrbijo za kakovostne programe, morala poskrbeti tudi za to, da te programe potem prodajo.

Da je menedžment v javnih zavodih v kulturi izjemnega pomena in da je na Slovenskem na tem področju manjko, sta se strinjala tako Samobor kot Zorn. Vendar je Samobor ob tem izpostavil, da je potrebno upoštevati tudi sedanjo družbeno situacijo, ko si ljudje ne morejo privoščiti nakupa gledaliških vstopnic, poleg tega je seveda veliko odvisno od programa, pri katerem pa imajo posamezni umetniški vodje enkrat bolj in drugič manj srečno roko.

Zorn je dodal, da se je svet v zadnjem času precej spremenil in da če so včasih vsi hodili v gledališče, danes temu ni več tako. Danes je po njegovih besedah tudi visoko kulturo potrebno prodajati in prav tu nastopi menedžment.

In kako naj država prepozna, kaj je vredno, da se podpre? Po Zornovih besedah država ne postavlja kriterija, kaj je visoka in kaj nizka kultura, poleg tega sta obe potrebni. Na ministrstvu govorijo o umetnostih in kulturni dediščini. Država mora kulturo podpirati zato, ker brez kulture nimamo pravega smisla. Brez nje se v EU ne razlikujemo od drugih, nimamo svoje individualnosti. Na ministrstvu delujejo ekspertne komisije, ki sredstva dodeljujejo na podlagi programov in že izkazane kakovosti. S tem, ko sofinancirajo kulturo, le-to napravijo dostopno vsem.

Zorn je izpostavil še pomembnost amaterskih gledališč za vzgajanje bodočega občinstva. Slednje je po Rotovnikovih besedah zelo kompleksna naloga, ki se ji na Slovenskem doslej nismo dovolj posvečali. Ob tem je izpostavil, da je ena glavnih nalog Cankarjevega doma prav skrb za kulturno vzgojo mladih.

Gost

Gospodje, in kaj zdaj? Eden je za v penzijo, drugi bo bodoči direktor?, tretji ima v rokah škarje in platno. Kaj zdaj? Kaj bo zaradi vaše okrogle mize in povedanega drugače?

22. 12. 2012