STA, 4. 12. 2023

Na poziv za Prešernove nagrajence prispelo 127 vlog, proslavo bo režiral Edward Clug

Na javni poziv k oddaji predlogov za podelitev Prešernovih nagrad je letos prispelo 127 vlog, dobitnike izbere upravni odbor Prešernovega sklada z najmanj dvotretjinsko večino vseh članov. Proslavo večer pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na katerem bodo nagrade podelili, bo tokrat podpisal režiser in koreograf Edward Clug.
:
:

Foto: Damjan Švarc

Odbor, ki šteje 15 članov, je nagrajence izbral na podlagi predlogov šestih področnih strokovnih komisij. Veliki nagradi za leto 2024 bosta prejela pesnica Erika Vouk ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer. Nagrade Prešernovega sklada bodo dobili pesnica Miljana Cunta, igralka Jana Zupančič, mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, režiserka Sara Kern in grafični oblikovalec Tomato Košir.

Izbor nikoli ni lahek, je na današnji razglasitvi dobitnikov povedal predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič. Kot je dodal, pa so nagrajenci vsakokrat tisti, ki obogatijo kanon slovenske umetnosti, ki je del slovenske kulture.

Avtorstvo državne proslave je odbor tokrat zaupal režiserju in koreografu iz Baleta SNG Maribor Clugu. Muhovič je ob tem pojasnil, da je izbor avtorja proslave potekal po trenutno veljavnem zakonu o Prešernovi nagradi, za katerega se sicer napovedujejo spremembe na način, da bi organizacijo proslave prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve.

Kot je povedal, je bil upravni odbor Prešernovega sklada o napovedanih spremembah obveščen in je o tem razpravljal že marca. Pri tem je zavzel stališče, da pri pripravi in izvedbi proslav v zadnjih treh letih - v trenutni sestavi se namreč upravnemu odboru Prešernovega sklada izteka štiriletni mandat - niso zaznali organizacijsko-tehničnih nejasnosti, niti niso bili nanje opozorjeni.

Po veljavnem zakonu je po njegovih besedah jasno opredeljeno, da strokovna in administrativna dela za upravni odbor opravlja ministrstvo za kulturo, odbor pa v skladu s statutom Prešernovega sklada izbere scenarista in režiserja proslave, s katerim nato ministrstvo sklene pogodbo.

Na predlog, da bi organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, upravni odbor Prešernovega sklada pripominja, da je ta že doslej koordiniral izvedbo vseh Prešernovih proslav v mandatu aktualnega odbora in v mandatih pred njim. Za to, da je po veljavnem zakonu upravni odbor Prešernovega sklada pristojen za vsebinsko oblikovanje proslave in izbor avtorjev, pa obstaja tehtni razlog. "Zasnovana je tako, da v ospredje postavlja delo in dosežke vsakokratnih nagrajencev," je še izpostavil Muhovič.

Edward Clug, Nagrada Prešernovega sklada, Prešernova nagrada