STA, 19. 2. 2024

Ministrstvo za kulturo objavilo tri javne razpise

Ministrstvo za kulturo je objavilo javne razpise za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov in za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov. Rok za prijavo na vse tri je do vključno 18. marca.
:
:

Foto: Arhiv STA

Ministrstvo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2024 v slovenskem in mednarodnem prostoru. Sofinancirane bodo postprodukcije, ki bodo izvedene v letošnjem letu in so postprodukcije predstav, ki so jih ustvarili nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti ter so bile premierno uprizorjene pred letom 2024.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev je 150.000 evrov.

Ministrstvo je objavilo tudi javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki bodo v letih 2024 - 2026 sofinancirani iz državnega proračuna, namenjenega za kulturo.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev filmskih festivalov s spremljevalnimi dejavnostmi in drugimi programskimi dejavnostmi, ki zagotavljajo izvajanje programov za čim večjo dostopnost in razširjanje kulturnih avdiovizualnih in filmskih vsebin.

Izvedba programa poteka z javnim prikazovanjem kakovostnih filmov, avdiovizualnih del in povezanih vsebin iz nacionalne kinematografije, evropskih kinematografij in kinematografij tretjih držav, organiziranjem srečanj, delavnic in tematskih predstavitev ter drugih programskih dejavnosti, ki se izvajajo na način, primerljiv z izvajanjem javne službe. Poudarek je na kontinuiranem prispevku izvajalcev k razvoju avdiovizualne kulture, različnih občinstev in ciljnih skupin ter filmske pismenosti.

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev je po 140.000 evrov za leto 2024, 2025 in 2026.

Objavljen je še redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2024.

Za sklop A, ki je namenjen kinematografski distribuciji in avdiovizualnim storitvam na zahtevo, je okvirna vrednost razpoložljivih sredstev skupno 25.000 evrov. Za skop B oziroma art kino programe je okvirna vrednost razpoložljivih sredstev skupno 127.793 evrov.

MK