STA, 5. 6. 2021

Ministrstvo objavilo razpis za direktorja SNG Nova Gorica

Ministrstvo za kulturo je v uradnem listu objavilo razpis za direktorja Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica. Prijavijo se lahko kandidati z visokošolsko izobrazbo druge stopnje, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. K prijavi morajo priložiti načrt razvoja zavoda za obdobje petih let.

Foto: Arhiv SNG Nova Gorica

Od kandidatov pričakujejo tudi poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča, strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni, piše v razpisu.

Prijave zbira ministrstvo dva tedna po objavi razpisa, izbranega kandidata pa bo za direktorja SNG Nova Gorica za obdobje petih let imenoval minister za kulturo po predhodnem mnenju sveta, strokovnega sveta in pristojnega organa lokalne skupnosti.

Novogoriško gledališče trenutno vodi Maja Jerman Bratec.

SNG Nova Gorica