Studio za raziskavo umetnosti igre, 23. 7. 2018

Mali festival psihodrame na Kruščah

Studio za raziskavo umetnosti igre letos na Kruščah pripravlja petdnevno poletno psihodramsko srečanje, nekakšen mali festival psihodrame na temo ustvarjalnosti, ki bo potekal od 21. do 25. avgusta 2018. Udeleženci srečanja se bodo posvečali predvsem razmerju (med)osebnih in umetniških procesov. Ob voditeljih delavnic organizatorji pričakujejo tudi goste umetnike iz različnih držav, ki bodo z udeleženci delili svoje izkušnje.

Foto: Pixabay

V okviru srečanja na Kruščah bo vsak dan dopoldan vodila delavnico Sue Daniel, mednarodno izredno uveljavljena psihodramatičarka in ena pionirk psihodrame v Avstraliji z več kot 35-letnimi izkušnjami v psihodramskem izobraževanju in superviziji, ki redno predava po vsem svetu in ki je s svojim pristopom k psihodrami že navdušila tudi udeležence v Sloveniji.

Ob njej bodo s popoldanskimi tematskimi delavnicami gostje:

Psihiater Vladimir Milošević, izredno izkušen psihodramski psihoterapevt, edukator in supervizor, eden ustanovnih članov Inštituta za psihodramo v Beogradu, ki redno in uspešno sodeluje tudi v širšem mednarodnem prostoru, bogate izkušenje pa ima tudi s sodelovanjem v umetniških procesih. Na Kruščah je že v preteklosti vodil odlično sprejete delavnice psihodrame, s Tomijem Janežičem pa v pretekli sezoni tudi redno psihodramsko skupino Psihologija ustvarjalnosti.

Režiserka, psihologinja in psihodramatičarka Irena Ristić, profesorica psihologije umetnosti na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, ki je ena redkih strokovnjakinj na tem področju in je z vrsto objavljenih strokovnih člankov in umetniškimi deli v mednarodnem prostoru dejavna tako kot znanstvenica kot umetnica.

Dramaturginja, dramatičarka in psihodramska psihoterapevtka Lada Kaštelan, profesorica dramskega pisanja na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu, prevajalka vrste dram iz starogrščine, avtorica številnih filmskih scenarijev in nagrajenih ter v tuje jezike prevajanih dram, ki se je educirala tako v integrativni psihoterapiji kot v psihodramski psihoterapiji, katere tehnike aplicira tudi pri delu s študenti dramaturgije.

Režiser in psihodramski psihoterapevt Tomi Janežič, profesor gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani ter mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju igre, ki se že več let ukvarja z aplikacijo psihodramskih tehnik v ustvarjalnih in umetniško-pedagoških procesih.

V popoldanskih in večernih terminih bodo v sodelovanju z različnimi drugimi gosti organizirani tudi pogovori, ogledi filmov, predstave, koncerti in razstava.

Natančnejši program o posameznih temah dneva in podrobnejših aktivnostih vam bodo posredovali naknadno.

Za sodelovanje na delavnicah niso potrebne predhodne izkušnje v psihodrami. Namenjene so tako tistim, ki vas zanima, kaj je psihodrama, kot izkušenim psihoterapevtom in edukantom, ki se želijo srečati s prvovrstnim psihodramskim delom.

Prispevek:

  • Študentje, psihodramski edukanti, člani psihodramske skupine, samostojni umetniki, upokojenci in prijatelji Krušč: 320 eur (5 dni), 290 eur (4 dni), 240 eur (3 dnevi), 180 eur (2 dneva), 100 eur (1 dan)
  • Ostali: 390 eur (5 dni), 340 eur (4 dni), 280 eur (3 dnevi), 210 eur (2 dneva), 120 eur (1 dan)

Na Kruščah je mogoče prespati v hiši za umetniške rezidence. Preverite zasedenost. V okviru festivala bo mogoče tudi šotoriti. Preverite zasedenost.

Več informacij in prijave: tomi.janezic@guest.arnes.si

Podatki za nakazilo – bodite pozorni, ker so podatki novi:

DRUŠTVO STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE
DRUŠTVO ZA UMETNIŠKO RAZISKAVO, KREACIJO, REZIDENCO IN EDUKACIJO KRUŠČE
Krušče 2
1380 Cerknica
SLOVENIJA / EU
Davčna številka: 29252792
Matična številka: 4106253000
Bančni račun: SI56 6100 0001 9352 720
Naslov banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D. Miklošičeva 5, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: HDELSI22

***

Psihodrama

Psihodrama je po vsem svetu znana in v stroki uveljavljena akcijska skupinska psihoterapevtska metoda, ki jo je razvil Jacob Levy Moreno. Osnovna lastnost psihodrame je odrsko odigravanje notranjega sveta in življenjskih situacij posameznika.

Član skupine, ki to želi, lahko razišče lastno doživljanje sedanjosti in preteklosti ter vizijo prihodnosti, situacije, ki so se zgodile (ali bi se lahko, pa se niso), izgovorjene in neizgovorjene misli in čustva, želje, fantazije, sanje. Lahko se sreča z ljudmi iz preteklosti, razreši in dokonča odnose, ki jih ni zmogel ali smel dokončati, odkriva lastne omejitve in potenciale, se srečuje s svojimi čustvi in se uči, kako svobodno izražati sebe.

V psihodrami nedostopni viri duševnosti in medosebnih odnosov postanejo dostopnejši zavedanju ter možnosti spremembe. Skozi psihodramo se osvetlijo nejasni vzorci vedenja, razjasnjuje se narava odnosov, razkrivajo se resnične potrebe, kar vodi do boljšega razumevanja sebe in drugih.

Psihodrama udeležencem nudi podporo in varno okolje, v katerem trenirajo nove, učinkovitejše vloge in vedenje, pospešuje osebnostno rast, integracijo kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega nivoja osebnosti, povečuje zavest, empatijo in socialne interakcije ter skupinsko kohezijo in produktivnost, primerna je za vzpostavljanje boljših komunikacijskih sposobnosti, zmanjšanje stresa, delo s travmami in drugimi duševnimi težavami.

Psihodrama vzpodbuja ustvarjalno mišljenje, da bi posameznik prevzel iniciativo in našel ustrezen in dovolj dober odgovor na novo, nepoznano situacijo kot tudi nov, boljši odgovor na situacijo, ki se ponavlja.

Moreno je bil v svojem delovanju povezan tako s področjem psihologije (študiral je medicino in teologijo na Dunaju in bil Freudov sodobnik, navdahnjen z idejami Martina Bubra, filozofa dialoga) kot s področjem gledališča (ustanovil je gledališče spontanosti - Stegreif theater).

Na njegovi nagrobni plošči piše: »J.L. Moreno, človek, ki je v psihiatrijo prinesel smeh.«

V psihodrami je dobrodošel vsak odrasel posameznik ne glede na leta ali poklic, ki se skozi igro želi srečevati s sabo in drugimi. Za psihodramo niso potrebne posebne igralske sposobnosti.

***

Studio za raziskavo umetnosti igre je zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, raziskovalno in rezidenčno dejavnostjo na področju igre. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih projektov (gledališke koprodukcije, raziskovalni in izobraževalni programi, umetniške izmenjave in rezidence) ter v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoge, strokovnjake s področja psihodrame ter umetnike z vsega sveta.

Studio izvaja veliko svojih dejavnosti v okviru delovnega centra na Kruščah, zaselku v bližini Cerknice. Zaradi tega je bilo leta 2018 na Kruščah ustanovljeno tudi Društvo Studio za raziskavo umetnosti igre.

Krušče so v desetih letih od začetka obnove gostile mednarodno uveljavljene umetnike in strokovnjake iz več kot dvajsetih držav s področja uprizoritvenih umetnosti, filma, glasbe, likovne umetnosti in književnosti, posebno mesto pa zavzema tudi raziskovalno-izobraževalna dejavnost na področju psihodrame.

Krušče sledijo svojstvenemu načinu organizacije, finansiranja, distribucije ter izmenjave ustvarjalnosti in umetnosti v sodobnem času, zaradi česar postajajo pomemben in prepoznan prostor umetniške raziskave in refleksije tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem prostoru.

Studio za raziskavo umetnosti igre, 31. 8. 2017
Psihodramska skupina Psihologija ustvarjalnosti
Studio za raziskavo umetnosti igre, 14. 7. 2019
Mali festival psihodrame Krušče
Studio za raziskavo umetnosti igre, 19. 10. 2009
Delavnica Close up‏