STA, 21. 8. 2012

Ljubljanska Opera lani poslovala pozitivno

Svet SNG Opera in balet Ljubljana je na zadnji seji sredi julija potrdil poslovno poročilo zavoda za leto 2011. Ta izkazuje 209.894,85 evra presežka prihodkov nad odhodki. Nad preteklim poslovnim letom sta bili opravljeni tudi notranja in zunanja revizija. Obe sta bili pozitivni, so včeraj sporočili iz ljubljanske Opere.

foto Peter Uhan

Notranja revizija je ugotovila popolno skladnost zaključnega računa z zakonom o računovodstvu in podrejenimi predpisi ter ustrezno delovanje notranjih kontrol, zunanja revizija pa je izdala pozitivno mnenje brez pridržka.

V razpravi sveta zavoda o možnih rešitvah glede načina pokritja izgub iz prejšnjih let je prevladalo mnenje, naj ravnatelj v skladu s svojimi pooblastili vladi predlaga, da izgubo iz omenjenega obdobja krije ustanovitelj, piše v sporočilu.

Čeprav stališče vlade do tega predloga še ni znano, pa je vodstvo javnega zavoda presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 ob hkratnem zavedanju javnofinančnega stanja in projekcij opogumil, da so svet SNG Opere in baleta Ljubljana že na junijski seji obvestili o predlogih ukrepov za izboljšanje finančnega stanja.

"Naš načrt predvideva pokritje presežka odhodkov nad prihodki (izgube) iz presežkov prihodkov nad odhodki najkasneje do leta 2017 (162.000 evrov že iz presežka iz leta 2011). Seveda je leto 2017 skrajna meja in si bomo to prizadevali doseči že prej. Glede na to, da se je svet SNG Opere in baleta Ljubljana seznanil s predlogom in v tej zvezi ni bilo razprave, smo že pristopili h konkretizaciji parcialnih sanacijskih ukrepov, ki nas bodo privedli do zastavljenega cilja pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki brez dodatne bremenitve javnih financ," so zapisali v Operi.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so, kot še piše v sporočilu, naleteli na razumevanje in se uskladili glede finančnih sredstev v višini 334.815 evrov za nujne popravke in dela, ki so ostala odprta ob odprtju hiše po prenovi. "Pri tem smo kar v največji možni meri upoštevali tudi pripombe obiskovalcev, med drugim tudi glede sedežev v dvorani," so zapisali.

Lani so ministrske službe in interna revizija podale mnenje s pridržkom nad poslovanjem Opere za leto 2010, neodvisni zunanji reviziji pa je bilo, kot so dogajanje za nazaj osvetlili v Operi, sporno, da bi izgubo razporedili na več let. Svet zavoda je tako poročilo za leto 2010 potrdil januarja letos, prikazalo pa je negativni poslovni rezultat v višini 673.110 evrov.