STA, 10. 3. 2020

Kulturniki pričakujejo pomoč države ob odpovedih prireditev zaradi koronavirusa

Organizatorji dogodkov in kulturni zavodi po odredbi o prepovedi prireditev v zaprtih prostorih z več kot 100 udeleženci zaradi koronavirusa množično odpovedujejo napovedane prireditve ali jih prestavljajo na poznejše termine. Največjo poslovno škodo med institucijami bo utrpel Cankarjev dom, posledice bodo čutili tudi ustvarjalci.
:
:

Foto: Nebojša Tejić / STA

Kot je zapisala generalna direktorica Cankarjevega doma (CD) Uršula Cetinski, bo ukrepanje države nujno. "Javni zavodi z visokim tržnim deležem, ki imamo prepoved delovanja, kar seveda popolnoma razumemo, ne bomo mogli ustvariti predvidenih lastnih prihodkov, ki jih potrebujemo za obstoj, kar v CD znaša približno 4,5 milijonov evrov letno," je pojasnila.

Dodala je, da bo višina škode odvisna od tega, kdaj bodo spet lahko obratovali, pa tudi od tega, kakšen bo izpad prihodka njihove kongresne dejavnosti, tako domače kot tuje, saj je ta poglavitni vir lastnih prihodkov CD. "Zagotovo bo škoda pri nas veliko višja kot v Planici. Pomembno vprašanje je tudi, kako bomo v času, ko ni prihodkov, zagotovili v povprečju 37 odstotkov sredstev za plače; ta odstotek je v drugih javnih zavodih bistveno manjši," je zapisala.

Zato, kot je še zapisala, predlagajo, da ministrstvo za kulturo oblikuje delovno skupino, ki se bo ukvarjala samo z odpravo posledic kulturnega molka. "Medtem ko rešujemo lastne težave, smo v mislih z vsemi, ki se v Sloveniji in po svetu borijo proti širitvi virusa, tako z zdravstvenim osebjem kot z bolniki," je sklenila.

Na ministrstvu za kulturo, kot so sporočili, v zvezi s pojavom koronavirusa v zadnjih tednih delujejo v skladu z vladnim stališčem in strokovnimi smernicami. Odgovorne osebe javnih zavodov s področja kulture so že 25. februarja pozvali, naj sledijo aktualnim in ključnim informacijam ter priporočilom za zaščito zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva za zdravje in ministrstva za zunanje zadeve. Prav tako so jih pozvali, da svoje dejavnosti izvajajo v skladu s priloženimi napotki. Glede na razvoj dogodkov so pristojne osebe v javnih zavodih 6. marca tudi seznanili s priporočili glede službenih poti v tujino.

Ker ocenjujejo, da bosta tako odredba o prepovedi zbiranja kot priporočilo o omejitvi izvajanja prireditev v javnih zavodih na področju kulture zmanjšala prihodke od prodanih vstopnic oz. druge prihodke iz nejavnih virov financiranja, so odgovorne osebe v javnih zavodih tudi že zaprosili za pripravo ocene pričakovanega finančnega izpada. Podobno svetujejo nevladnemu sektorju in samozaposlenim v kulturi.

S ponedeljkom so bile prepovedane tudi vse prireditve v zaprtih prostorih z več kot 100 udeleženci. Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Zoran Poznič zato opozarja, da je nujno, da paket ukrepov za zmanjšanje posledic izbruha koronavirusa finančno ne izvzame nastalega primanjkljaja v delovanju javnih zavodov v kulturi, nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi.

V društvu Asociacija pa so v javnem pismu, ki so ga naslovili na vlado in ministrstvo za kulturo, opozorili, da bodo zaradi prepovedi izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 obiskovalcev, še posebej na udaru samozaposleni in nevladne organizacije v kulturi. Večinoma so samozaposleni in izpada dohodka ne bodo mogli kriti iz drugega naslova, saj gre za prepoved izvajanja vseh sorodnih dogodkov, kamor bi lahko bili potencialno vključeni.

Dodajajo, da se z odpovedjo kulturnih prireditev krčita tudi razpoložljivi prostor in čas za izvedbo prijavljenih programov in projektov nevladnih organizacij za leto 2020. Še večja težava pa so že napovedane aktivnosti, ki so preklicane.

V Asociaciji zato pozivajo vlado in ministrstvo, da za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi zagotovita ustrezne ukrepe, ki bodo naslovili nastajajoče opisane razmere. Pozdravljajo Pozničev poziv, da se finančne ukrepe zagotovi tudi za kulturnike, a dodajajo, da pričakujejo konkretna dejanja. Po vzoru ministrstva za gospodarstvo in drugih držav, ki so že začele izvajati ukrepe, predlagajo nepovratna sredstva za vse kulturnike, ki jim je nastala situacija pričela povzročati finančno škodo, nujno pa je treba posebno pozornost nameniti tudi samozaposlenim v kulturi.

Uršula Cetinski, CD, Asociacija, Koronavirus