STA, 26. 12. 2017

Kulturniki lani pripravili 24.000 odrskih premier in ponovitev

Kulturni domovi, gledališča, operi in profesionalni orkestri ter zbori so lani v svojih ustanovah pripravili 24.002 odrski uprizoritvi, ki si jih je ogledalo skoraj 4,1 milijona obiskovalcev oz. vsako povprečno 169 oseb. Na skupno 556 festivalih pa so pripravili 4586 festivalskih prireditev oz. dogodkov, ugotavlja Statistični urad RS (Surs).

Foto: Freeimages

Več kot polovica (52 odstotkov) odrskih prireditev kulturnih domov, gledališč, oper in profesionalnih orkestrov ter zborov je bila plod lastne produkcije in koprodukcije, preostalih 48 odstotkov pa je bilo gostujočih prireditev. Z veliko večino tistih prireditev, s katerimi so gostovale, so nastopale po Sloveniji (s 94 odstotki gostovanj), v drugih državah pa precej manj (v članicah EU s petimi odstotki, v preostalih državah pa z enim odstotkom gostovanj).

Med 556 festivali, v okviru katerih se je zvrstilo 4586 festivalskih prireditev oz. dogodkov, jih je bilo 121 glasbenih in plesnih, 321 filmskih, 43 gledaliških in 71 drugih.

Glede ureditve dostopa za gibalno in senzorno ovirane osebe so ustanove sporočile, da jih ima urejen dostop za gibalno ovirane 47 odstotkov, za senzorno ovirane pa 10 odstotkov. Delno urejen dostop za gibalno ovirane jih ima 30 odstotkov, za senzorno ovirane pa 26 odstotkov. Preostale institucije tovrstne ureditve nimajo.

Za izvajanje kulturne dejavnosti je bilo v teh ustanovah redno zaposlenih 2239 oseb, 95 odstotkov s polnim delovnim časom in preostali s skrajšanim delovnim časom. Surs je prvič ugotavljal, koliko oseb med redno zaposlenimi je starih manj kot 35 let in ugotovil, da je takih le 16,6 odstotka.

Poleg redno zaposlenih oseb so te kulturne ustanove imele nekaj več kot 11.500 zunanjih sodelavcev, kamor štejejo samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene prek agencij in v družbah z omejeno odgovornostjo, študente, prostovoljce in sodelavce po podjemni in avtorski pogodbi. Ker številni med njimi verjetno niso delali le v eni ustanovi, statistični urad sklepa, da povprečno razmerje ni pet zunanjih sodelavcev na eno redno zaposleno osebo, ampak manj.

Surs je opozoril, da so sicer ti podatki začasni. Statistično raziskovanje, v katerem spremljajo to kulturno dejavnost, je bilo namreč med letoma 2015 in 2016 prenovljeno. Podatke so zbrali z novim vprašalnikom KU-ODER, ki je poenotil prejšnje tri vprašalnike in se izpolnjuje prek spleta. O svoji kulturni dejavnosti v letu 2016 so tako poročali kulturni domovi in centri za kulturo, gledališča, operi, profesionalni orkestri in zbori ter določeni producenti oz. izvajalci kulturnih prireditev, ki delujejo v javnem interesu.

Končne in podrobnejše podatke bodo objavili 14. februarja.