STA, 31. 3. 2022

Kulturni bazar o povezavah med kulturo in umetnostjo ter blagostanjem družbe in posameznika

V Cankarjevem domu (CD) bo danes potekal 14. Kulturni bazar. Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje letos vključuje več kot 40 dogodkov, namenjenih strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom z različnih področij. Osrednja tema bo Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika.
:
:

V sklopu Kulturnega bazarja se bodo zvrstile predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi. V skladu z osrednjo temo Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika bodo v središču vprašanja, kot so, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti ter kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika.

V ospredju bodo tudi vprašanja, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih, kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju ter kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Letošnji plenarni govorec bo nevrolog Zvezdan Pirtošek, predstojnik Katedre za nevrologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani s predavanjem Umetnost kot preplet čuta, misli, giba in čustev: nevrobiološke poti k blagostanju človeka in družbe. Kulturni bazar 2022 bo sklenila projekcija filma Gajin svet 2 režiserja Petra Bratuše ob prisotnosti ustvarjalne ekipe.

Poleg teoretskih in praktičnih spoznanj strokovnjakov in strokovnjakinj, kakovostnih kulturnovzgojnih projektov ter predstavitev kreativnih partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami bodo udeleženci spoznali tudi možnosti za povezovanje kulturno-umetnostne vzgoje z drugimi področji. Medresorski tematski sklop Kultura in blagostanje na podeželju bo osredotočen na dobre prakse povezovanja kulture in umetnosti s kakovostjo bivanja in blagostanjem v ruralnih okoljih ter na kulturo in umetnost kot povezovalna elementa skupnosti.

Od 8. do 18. ure se bo v veliki sprejemni dvorani in prvem preddverju CD z gradivi in spletnimi vsebinami predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa bo mogoče spoznati, kako se lahko kultura in umetnost povežeta z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi inovativnih oblik dejavnosti na podeželju, ki povezujejo različne vidike, od zdravja, kmetijstva in gozdarstva, turizma, do varovanje naravne in kulturne dediščine, urejanja prostora in ohranjanja stavbne dediščine.

V okviru Kulturnega bazarja 2022 bo izšel e-priročnik Kam me nese? Prav me nese., ki prinaša bogat nabor kulturnih poti po Sloveniji.

Pomemben del medresorskega projekta je spletni portal https://kulturnibazar.si, nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje. Vključuje e-katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje ter ponuja informacije o aktualnem dogajanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje, o sorodnih portalih in projektih. Pomemben del je rubrika Gradiva, kjer so predstavljeni nacionalni in mednarodni strateški dokumenti ter nacionalna in mednarodna strokovna literatura z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.

Tradicionalno nacionalno prireditev organizirajo ministrstvo za kulturo in šolsko ministrstvo ter zavod za šolstvo v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom, ministrstvom za zdravje, okoljskim ministrstvom, CMEPIUS-om ter centrom za poklicno izobraževanje pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco. Izvršni producent prireditve je CD. Ob 10. uri si bo sejem ogledal tudi kmetijski minister Jože Podgoršek.

Kulturni bazar, CD