Zavod Emanat, 13. 12. 2010

Kronotopografije plesa

V založbi Zavoda EMANAT in zbirke Prehodi je tik pred izidom knjiga Ede Čufer in Katje Praznik


Dve razpravi:
Eda Čufer: Zapisovanje gibanja
Katja Praznik: Ideologije plesnega telesa

Razpravi v knjigi Kronotopografije plesa sta nastali na podlagi nekajletnih raziskovanj sodobnega plesa, ki so avtorici povezali v dialoško izmenjavo. Razpravo Zapisovanje gibanja: dramaturška meditacija o kulturni zgodovini plesnih notacij  Ede Čufer je motiviralo avtoričino dolgoletno praktično dramaturško delo in njeno zanimanje za oblike in strategije zapisa, ki bi lahko v modernih in sodobnih izvajalskih umetnostnih praksah predstavljale alternativo tradicionalnemu dramskemu tekstu.

Razpravo Ideologije plesnega telesa Katje Praznik je po drugi strani motiviralo avtoričino zanimanje za teoretski diskurz in poskus vzpostavljanja konceptov, s katerimi bi bilo mogoče artikulirati telesnost in njeno funkcijo v plesni umetnosti. Razpravi povezuje kontekst, saj skušata vzpostaviti diskurz o plesu, ki je v slovenskem kulturnem prostoru izrazito marginaliziran.

Emanat

Zavod Emanat, 7. 4. 2010
Poti ljubezni v Galeriji Račka
Zavod Emanat, 25. 3. 2010
Ponovitev predstav zavoda Emanat