STA, 15. 5. 2022

Koalicijska pogodba: Na področju kulture napovedani sprememba zakonodaje in modernizacija sektorja (tema)

Na področju kulture so v koalicijski pogodbi med prednostnimi nalogami odprava najbolj spornih političnih odločitev na področju kulture, ohranitev in razvoj neodvisnih medijev, prenova in modernizacija sektorja ter prenova kulturne politike, izboljšanje socialnega položaja samozaposlenih v kulturi in zagotavljanje višjih programskih sredstev.

Kot je zapisano v usklajenem besedilu koalicijske pogodbe, ki so ga osredovali iz Gibanja Svoboda, formalno pa ga morajo stranke bodoče koalicije še podpisati, mora ministrstvo za kulturo ponovno postati zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik vseh akterjev na področju kulture, ustvarjati mora pogoje za kakovosten in enakomeren razvoj vseh zvrsti kulture in umetniškega udejstvovanja, od alternativne do ljubiteljske kulture, tako javnih kot nevladnih organizacij in posameznikov.

Dostopnost do raznolike kulture mora biti omogočena vsem, prizadevali si bodo za decentralizacijo kulture in njen uravnotežen razvoj. Med prioritetami pa je tudi vzpostavitev trajnega in vključujočega dialoga med ministrstvom za kulturo in lokalnimi skupnostmi ter vsemi deležniki v kulturi. Poleg tega bo potrebno evalvirati posledice epidemije ter sprejeti program sanacije in ukrepe za revitalizacijo kulture in umetnosti, so zapisali.

Kot piše v koalicijski pogodbi, nameravajo spremeniti sporne politične odločitve na področju kulture iz obdobja 2020-2022 s kadrovskega področja, področja financiranja filma, nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

Prenoviti nameravajo medijsko zakonodajo ter urediti socialno varnost delavcev na področju medijev in jih zaščititi pred grožnjami, pritiski in nasiljem. Kot prioriteta je izpostavljena zaščita neodvisnosti STA in RTV Slovenija ter nemotenega izvajanja javne službe.

V sklopu prenove in modernizacije sektorja napovedujejo spremembo področne zakonodaje, ki bo celostno preuredila status samozaposlenih v kulturi, uvedla definicijo nevladnih organizacij v kulturi ter omogočila strokovno in avtonomno vodenje javnih zavodov.

Ker je infrastruktura v kulturi zastarela, napovedujejo pripravo desetletnega investicijskega programa vlaganj v kulturno infrastrukturo, ki bo naslovil zatečene projekte. Spremeniti nameravajo tudi Nacionalni program za kulturo v obdobju 2022-2029.

Proračunska sredstva za kulturo nameravajo skladno z javnofinančnimi zmožnostmi načrtovati na način, ki bo omogočal stabilno in razvojno naravnano delovanje vseh segmentov kulture. Na področju filma bodo, kot so zapisali, zagotovili ustrezno raven in trajno stabilnost financiranja filma v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi ter posodobili organizacijo avdiovizualnega področja v smislu bolj neodvisnega delovanja.

Napovedujejo še pripravo strateškega načrta za spodbujanje mednarodne vpetosti ter krepitev mreže za mednarodno vidnost slovenske umetnosti in kulture ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica 2025 ter njeno promocijo na nacionalni ravni.

Ministrstvo za kulturo, koalicijska pogodba, kulturna politika