SiGledal, 24. 3. 2023

Javni razpis za sodelovanje pri umetniških aktivnostih v Grčiji, Romuniji in Italiji v okviru projekta ETERIA

Odprt je javni razpis za ustvarjalce, ki želijo sodelovati pri umetniških aktivnostih v Grčiji, Romuniji in Italiji v okviru projekta ETERIA (Enhance transborder experiences, rebuild interactions of artists), ki ga sofinancira Creative Europe Program European Call for Artists.
:
:

Foto: Pixabay

Italijanski center Mednarodnega gledališkega inštituta UNESCO (Italija) v sodelovanju z združenjem umetnikov Makedonskega centra Mednarodnega gledališkega inštituta (Severna Makedonija), Gledališčem Tsi Zakynthos (Grčija), Univerzo v Salentu – Oddelek za Inovativno inženirstvo – Laboratorij za obogateno in virtualno resničnost (Italija) ter Muzejem nacionalne zgodovine in arheologije Constanta (Romunija) ustvarjalce vabi k sodelovanju pri umetniških aktivnostih v Grčiji, Romuniji in Italiji v okviru projekta ETERIA (Enhance transborder experiences, rebuild interactions of artists).

Javni razpis je namenjen tako profesionalnim ustvarjalcem kot ustvarjalcem, ki se še oblikujejo, iz vse Evrope. Ustvarjalci so vabljeni k sodelovanju pri Mednarodni umetniški rezidenci, ki bo zajemala spletne mojstrske tečaje in mojstrske tečaje v živo, različne aktivnosti ter realizacijske vaje za večjezično uprizoritev. 

Izbrani ustvarjalci se bodo seznanjali z uporabo gledališča za družbeno vključevanje, razvijali sposobnosti za izvajanje družbenega in skupnostnega gledališča ter novih tehnologij za izvajanje uprizoritvenih umetnosti. Ta izkušnja bo ustvarjalcem priskrbela nova gradiva za razvoj njihovih profesionalnih uprizoritvenih sposobnosti in vzpodbudila nova mednarodna sodelovanja. 

Izbrani ustvarjalci bodo sodelovali pri pripravi uprizoritve, ki bo izvedena v okviru treh raziskovalnih bivanj v Grčiji, Romuniji in Italiji v letih 2023 in 2024. Mednarodna skupina ustvarjalcev se bo na kolektivno, večjezično in krajevno-specifično uprizoritev pripravljala na dvotedenskih poglobljenih vajah. Priprave bodo potekale pod umetniškim vodstvom Mednarodnega gledališkega inštituta Italija. Razpored priprav bo zelo intenziven. 

ETERIA predvideva tri ustvarjalna srečanja oziroma bivanja, ki bodo izvedena v hibridni obliki. Prvi del bo potekal na spletu in bo vključeval 3 mojstrske tečaje, drugi del pa bo potekal v živo. Vsako srečanje bo posvečeno razvijanju specifičnih aspektov in bo povezano z določenim mitom. Naslov prvega srečanja na Zakintosu (Grčija) bo "Konflikti in spomini", obravnavan pa bo mit Mnemozine. Drugo srečanje v Constanti (Rominija) bo nosilo naslov "Meje in križišča", obravnavan pa bo mit o Hekati. Tretje srečanje bo naslovljeno "Konflikti in migracije", obravnavan mit pa bo mit Hestije.

V okviru projekta bodo za izbrane ustvarjalce kriti stroški poti in bivanja.

Rok za prijavo na razpis je 2. 4. 2023

Prijava na razpis naj vključuje:

  • posodobljen življenjepis (CV), ki naj vključuje sliko, telefonsko številko in elektronski naslov ter
  • motivacijsko pismo, v katerem naj bo posebej navedeno, kaj prijavitelj pričakuje od izkušnje pri tem projektu.

Prijavitelji morajo zahtevane dokumente poslati v elektronski obliki (v angleščini) na elektronski naslov: eteriaproject@gmail.com.

Pomembno: zahtevano je dobro znanje angleškega jezika.

Za več informacij kontaktirajte organizatorje (v angleščini) na elektronskem naslovu: eteriaproject@gmail.com.

ETERIA