PGK, 24. 3. 2021

Javni poziv za dramska besedila: Dramski izZOOM ter vabilo na spletno izobraževanje o gledališču na spletu

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 51. Tedna slovenske drame v sodelovanju z Enoto dramskih pisateljic in pisateljev ZDUS objavlja javni poziv za kratka dramska besedila, namenjena realizaciji prek videokonferenčne platforme Zoom.
:
:

Dramske pisateljice in pisatelje so vabljeni, da pošljejo svoja kratka dramska besedila za dva/-e igralca/-ki na elektronski naslov organizacija@pgk.si z oznako »Za delavnico Dramski izZOOM« do vključno 3. maja 2021. Izmed vseh prispelih bo tričlanska žirija izbrala tri najustreznejša besedila. Odločitev žirije je dokončna in bo objavljena javno, o izboru pa bodo obveščeni tudi vsi/-e sodelujoči/-e avtorji/-ice.

Avtorji in avtorice izbranih besedil bodo svoje tekste dodelali v procesu razvoja, kolektivno in pod vodstvom dveh mentorjev, Luke Marcena in mag. Kim Komljanec. V procesu razvoja bo poseben poudarek namenjen razvoju dramske pisave za videokonferenčne platforme. Teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj ter ZDUS bodo izbrana besedila v sodelovanju z zunanjimi sodelavci premierno uprizorili v času 51. Tedna slovenske drame.

Pogoji poziva:

  • dramsko besedilo mora biti v slovenskem jeziku;
  • besedila naj predvidevajo od 10 do 20 minut dolgo uprizoritev;
  • besedila naj predvidevajo uprizoritev z dvema igralkama/-cema, in sicer na videokonferenčni platformi;
  • moralno in pravno so za izvirnost besedila odgovorni/-e avtorji/-ice;
  • z oddajo svojega besedila se avtorji/-ice strinjajo z udeležbo in aktivnim sodelovanjem pri nadaljnjem razvoju besedila;
  • rok za oddajo besedil je do vključno 3. maja 2021, in sicer prek elektronske pošte na naslov organizacija@pgk.si z zadevo »Za delavnico Dramski izZOOM«;
  • besedila naj avtorji/-ice pošljejo kot priponke v formatih doc, docx ali pdf.

Pred potekom roka za oddajo besedila bosta Prešernovo gledališče Kranj in ZDUS 1. aprila 2021 od 10. do 12. ure organizirala spletno izobraževanje o gledališču na spletu, ki ga bosta vodili dramska avtorica in gledališka režiserka Beatriz Cabur ter dramska avtorica, dramaturginja in prevajalka Ulrike Syha. Obe mentorici sta članici skupine International Dramaturgy Lab in se že vrsto let ukvarjata z različnimi oblikami gledališča in dramaturgije na spletu. Izobraževanje bo potekalo prek spleta v angleškem jeziku. Udeležba na izobraževanju je brezplačna in neobvezna. Zainteresirani se prijavite na naslovu organizacija@pgk.si do vključno 30. marca 2021, kjer boste dobili dodatne informacije in povezavo do spletnega dogodka.

ZDUS, PGK, TSD