FBS, 19. 10. 2010

Interkritika

V okviru letošnjega jubilejnega 45. tega Festivala Borštnikovo srečanje bo v četrtek 21. in v petek 22. oktobra, v zgradbi Rektorata Mariborske univerze, v dvorani Antona Trstenjaka, mednarodna konferenca z naslovom Interkritika. Organizirata jo Festival Borštnikovo srečanje in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (nacionalna sekcija AICT/IATC) Pričetek konference bo v četrtek 21.10 ob 10.uri.

Mednarodna konferenca z naslovom Interkritika, ki jo organizirata Festival Borštnikovo srečanje in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (nacionalna sekcija AICT/IATC), želi predstaviti situacijo, v kateri se zdi dejavnost kritiškega pisanja za gledališče in scenske umetnosti rekontekstualizirana in reorganizirana.

Kritik, postavljen v situacijo interkritika, postane ob svojem primarnem delovanju interaktivno vpet v vzporedna polja delovanja – ta so mu na neki način matična, a le posredno, predvsem pa zasedajo njegovo vizuro kritičnega opazovalca in presojevalca. Običajno je kritiški »svobodnjak«, v svojem delovnem času pa tudi član različnih žirij in komisij, praktični dramaturg, producent, univerzitetni predavatelj, svetovalec pri zasnovi umetniških programov, selektor ali (so)snovalec festivalskih programov, moderator okroglih miz in diskusij, urednik periodičnih in drugih publikacij, lektor, občasno celo performer itn. Pisanje kritike je naenkrat le ena v vrsti vlog, ki jih igra kritik gledališča in scenskih umetnosti.

Estetska, kulturna, produkcijska, družbena in politična stvarnost so v zadnjih desetletjih postavile tudi gledališkega kritika v vmesno polje interesnih razmerij, kar je prisotnost in vlogo kritiške pozicije ošibilo. Kritik se znajde v situaciji, ko »gledališka kritika« ali »gledališko novinarstvo« po eni strani okupira tako rekoč vse segmente družbenega življenja, ki jih na svojih straneh ali v minutažah obravnavajo mediji. Toda koliko prostora in kako privilegiran prostor v tem spletu interesov preostane za kritikovo izvorno vokacijo? Kaj se zgodi z analizo, deskripcijo, vrednotenjem, socialno pozicijo opazovalca in z njegovim razmerjem do objekta opazovanja? Kaj sledi, ko kritik predstave ne spremlja več s privilegiranega distanciranega mesta, ampak zaradi različnih okoliščin postane del podobe same?

Razprava bo z različnih zornih kotov pogledala na vprašanje, kakšna pozicija preostane kritiški pisavi in njeni strokovni poziciji znotraj opisanega konteksta.

Program:

  • Četrtek, 21. 10. 2010

10:00 OTVORITEV
10:15 – 10:45 Rok Vevar: Uvodna predstavitev
10:55 – 11:15 Zuzana Ulicianska Dve stopnji ločenosti
11.25 – 11:45 ODMOR
11:45 – 12:05 Jean-Pierre Han Nekaj vprašanj o mestu sodobne gledališke kritike
12:15 – 12:35 Michel Vaïs Kritik – spremljevalec, ki posega
13:00 – 15:00 ODMOR ZA KOSLO
15:00 – 15:20 Blaž Lukan Transfiguracije kritiške »sodbe« v času postkriticizma
15:30 – 15:50 Matti Linnavuori Za čigavo predstavo pravzaprav gre?
16:00 – 16:20 Savas Patsalidis (Ne)kritične pre-mestitve

  • Petek, 22. 10. 2010

10:00 – 10:20 Ivan Medenica Interkritik zunaj konflikta interesa
10:30 – 10:50 Yun-Cheol Kim V zagovor mednarodnega kritištva
11:00 – 11:20 ODMOR
11:30 – 11:50 Ramunė Balevičiūtė Interkritika kot odskočna deska za uprizoritvene ideje
12:00 – 12:20 Don Rubin Mit kritične distance
13:00 – 15:00 ODMOR ZA KOSILO
15:00 – 15:20 Tomaž Toporišič Kaj se je zgodilo s kritiko? (Medbesedilnost, medmedijskost, korporativni kapitalizem in (med)kritika)
15:30 – 15:50 Tomasz Miłkowski Kdo je kritik?
16:00 – 17:00 SKLEPNA DISKUSIJA