SSG Trst, 30. 10. 2017

Imenovan nov upravni odbor SSG Trst

V petek, 27. oktobra, se je v Slovenskem stalnem gledališču sestala skupščina ustanovnih članov SSG, najpomembnejše manjšinske poklicne gledališke hiše. Seja je bila volilnega značaja za imenovanje članov upravnega in nadzornega odbora.

Foto: Arhiv SSG Trst

Vsak ustanovni član ima pravico do imenovanja enega kandidata, tokrat pa je Dežela FJK izrazila dvojni predlog zaradi ukinitve pokrajinske uprave. Kot predstavnik Dežele FJK je bil na seji prisoten odbornik za kulturo Gianni Torrenti; njegova kandidata sta Rado Race in Livia Amabilino. Občina Trst, ki jo je zastopala odbornica za gledališča Serena Tonel, je predlagala Giuliana Caputija. Predsednik Rudi Pavšič je v imenu SKGZ predlagal dosedanjo predsednico Bredo Pahor, kandidatka SSO-ja, ki ga je zastopal predsednik Walter Bandelj, pa je Maja Lapornik. Na pooblastilo Društva Slovensko Gledališče je Pavšič predlagal še dosedanjega člana US Adriana Sossija.

Skupščina je potrdila omenjene kandidate, ki bodo v naslednjem triletju sestavljali Upravni svet Slovenskega stalnega gledališča. Breda Pahor je bila soglasno potrjena za predsednico Slovenskega stalnega gledališča. Podpredsednik pa bo Rado Race. V nadzornem odboru pa bodo sedeli Boris Valentič (imenovan s strani italijanskega Ministrstva za kulturno dediščino), Giuliano Nadrah in Mara Petaros.

Slovensko stalno gledališče se za večletno sodelovanje v vodstvenih organih zahvaljuje Paolu Marchesiju, Marti Verginella in dosedanjemu predsedniku nadzornega odbora Pierluigiju Canaliju.