STA, 3. 3. 2016

Glosa v.d. direktorici SNG Nova Gorica Rusjan Bricevi očita številne nepravilnosti

Sindikat Glosa v odprtem pismu v.d. direktorici Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica Nedi Rusjan Bric očita številne nepravilnosti. Približuje se tretji razpis za direktorja novogoriškega gledališča, Rusjan Bric pa je bila doslej že trikrat imenovana za vršilko dolžnosti.
:
:

Neda Rusjan Bric / Foto: Arhiv ZDUS

Rusjan Bric ne izpolnjuje razpisanih pogojev, to je najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Ministrstvo za kulturo je ravno zato izločilo njeno drugo kandidaturo za direktorico.

"A prav zaradi njenega poslovodenja ter nepoznavanja organiziranosti in delovanja javnih zavodov so odnosi v SNG Nova Gorica na dnu. Med drugim ne spoštuje sklepov sveta zavoda SNG Nova Gorica, krši 15. člen sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Nova Gorica, neenako obravnava zaposlene in ovira sindikalno delo," so zapisali v javnem pismu.

Ob vsakem očitku posebej so navedli primere, za katere v sindikatu Glosa zatrjujejo, da imajo vse potrebne dokaze, ki naj bi jih predali ustreznim službam.

V sindikatu so prepričani, da so bili postopki imenovanja v.d. direktorice izpeljani netransparentno, z namernim odklanjanjem primernih kandidatov za direktorja, s podaljševanjem vršilstva dolžnosti v trajni mandat brez izpolnjevanja pogojev in z omogočanjem zasedbe delovnih mest ljudem, ki nimajo posluha za ljudi.

"Skupina igralcev je, da bi dosegla njeno ustoličenje, celo vplivala na mestne svetnike novogoriške občine in preko poslanke v parlamentu med že trajajočim razpisom zahtevala spremembo zakonodaje. Tovrstna ravnanja uradnih oseb in posameznikov v nasprotju z načelom enakopravne dostopnosti lahko pomenijo korupcijsko tveganje," v Glosi zaključujejo odprto pismo.

Pod odprto pismo so podpisani predsednik sindikata Glosa Mitja Šuštar, predsednik sindikata v SNG Nova Gorica Radoš Bolčina in sindikalni zaupnik za tehnični sektor v SNG Nova Gorica Majin Maraž.

Očitek o tem, da ima premalo delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, je za Rusjan Bric popolnoma neutemeljen. "To je stvar ministrstva za kulturo, ki me je pozvalo, nastavilo in podaljšalo vršilstvo dolžnosti direktorice. Za v.d. direktorja pa ni potrebno imeti pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih," je povedala Rusjan Bric.

V kratkem bo objavljen nov razpis za direktorja SNG Nova Gorica, zato so se po njenem mnenju ponovno razplamtele strasti.

"Kar pa se tiče sindikata, je šel čez vse meje. S sindikatom se pogovarjamo, poskušamo se dogovarjati. Prejšnji predsednik sindikata Glosa tu v gledališču je umrl, vodenje je prevzel drugi, njegov namestnik za tehnični sektor pa že nekaj časa toži gledališče," je še povedala Rusjan Bric in zavrgla vse očitke, ki jih je sindikat Glosa objavil v odprtem pismu.

Zaradi razdora znotraj sindikata Glosa v SNG Nova Gorica je precej članov že izstopilo in ustanovilo svojega.

"Obtožbe, o katerih so pisali tudi na ministrstvo že prejšnji teden, pa sem ovrgla. Odnosi v gledališču so mogoče slabi, vendar ne zaradi mene, pač pa zato, ker se umetno ustvarja konflikt med tehniko in igralci. Če se mi dokaže karkoli, bom za to seveda odgovarjala," je še povedala Rusjan Bric.