Gledališče Glej, 25. 5. 2018

Glej, poziv za rezidente 2019-21!

Glej, rezident je program Gledališča Glej, namenjen razvoju ustvarjalk in ustvarjalcev s področja avtorskega gledališča in hibridnih gledaliških praks, s poudarkom celostnem razvoju umetnika, procesu in raziskavi.

Gledališče Glej

Program poleg nastanka novih del umetnike vzpodbuja k poglobljeni raziskavi in razvoju odprtih procesov in novih metodologij. Znotraj procesa so zaželene terenske raziskave, študijski obiski  ali udeležba seminarjev in delavnic povezanih s temo projekta tako doma kot v tujini.

Predvideva tudi razvoj veščin komunikacije z javnostmi, kontekstualizacije in plasiranja umetniških del ter produkcijskega in finančnega načrtovanja projektov.

Glej, rezident je 3-letni program celostnega pristopa k razvoju ustvarjalke ali ustvarjalca in njunih projektov.

  • Prvo leto (2019) - predprodukcijska faza: razvoj projekta, iskanje koproducentov, povezav, raziskave, snovanje koncepta in iskanje dodatnih znanj
  • Drugo leto (2020) - produkcijska faza: razvoj končnega produkta, vaje, premiera
  • Tretje leto (2021) - postprodukcijska faza: postprodukcija v Gleju, iskanje možnosti gostovanj doma in/ali v tujini, nadaljnji razvoj projekta

Kaj ponujamo?

Umetniški in karierni razvoj:

V času rezidence umetnik ali umetniški kolektiv v Gleju raziskuje specifičen projekt oziroma idejo vezano na njihovo osebno poetiko ali umetniški razvoj.

Glejev umetniški svet in produkcijska ekipa ves čas procesa skrbijo za preizpraševanje projekta in njegove umestitve v širši umetniški in gledališki kontekst. Poleg tega smo ves čas na voljo za reševanje logističnih, organizacijskih in strateških vprašanj veznih za razvoj in produkcijo.

Finance, prostor, oprema in čas:

V razvoj projekta Glej vlaga finančna sredstva, vso Glejevo infrastrukturo in opremo ter mednarodne povezave in partnerstva v kolikor je to smiselno razvoj projekta.

Kaj zahtevamo?

Od izbranih umetnikov ali umetniškega kolektiva pričakujemo razvoj prijavljenega projekta in redno udeležbo pri vseh aktivnostih, povezanih s programom Glej, rezident.

Glej, rezident je namenjen razvoju idej in veščin umetnikov vključenih v program, zato je proaktivnost ključna pri razvoju projekta in v vseh fazah raziskave.

V vseh fazah rezidence pričakujemo redno komunikacijo z umetniškim svetom, producentom ter strokovnimi in drugimi javnostmi.

Produkcijska faza projekta predvideva vsaj 3 javne predstavitve dela v nastajanju ter premierno uprizoritev in interne predstavitve za ključne sodelavce in umetniški svet v ključnih fazah procesa.

Prijava naj vsebuje:

  • povzetek projekta;
  • življenjepis umetnika oz. umetniške skupine;
  • opis konteksta projekta in razlogov za njegovo uprizoritev: zakaj prav ta ideja, v kakšnem kontekstu nastaja, kako naslavlja in vključuje sodobne gledališke prakse, kaj si predstavljate na odru, zakaj se vam zdi, da projekt potrebuje daljši razvojni proces; okvirno časovnico in cilj projekta;
  • seznam predvidenih sodelavcev: funkcije in reference predvidenih sodelavcev.

Prijave sprejemamo najkasneje do vključno 30. avgusta 2018 na e-mail poziv@glej.si.

Po pregledu prijav bomo izbrane kandidate povabili na razgovor. O izboru vas bomo obvestili do konca septembra 2018.

Več informacij na info@glej.si.

Glej, Glejeva rezidenca

Gledališče Glej, 20. 8. 2019
Gledališče Glej vabi k sodelovanju
Gledališče Glej, STA, 17. 5. 2012
Glej, 40 let