Gledališče Glej, 24. 11. 2015

Glej, odprti razpis za rezidence 2017 - 9!

Odprti razpis Gledališča Glej za rezidence v letih 2017, 2018 in 2019 je nadaljevanje uspešno zastavljenega projekta Glej, rezident!, s katerim so v Gleju pričeli leta 2013.
:
:

Gledališče Glej / Foto: Martin Lovšin

Umetniška rezidenca je vezana na dvoletno obdobje, tj. eno leto predpriprave (predprodukcijska faza, pomoč in podpora pri iskanju koproducentov, dodatnih finančnih sredstev, priprava promocijskega načrta itn.) ter enoletna rezidenca (produkcijska faza). V tem obdobju Na razpis se lahko prijavijo avtorji, ki bodo posredovali prijavo ter bodo pripravljeni aktivno sodelovati tako v predprodukcijski kot produkcijski fazi. Rezidenca je odprta tako gledališkim kot tudi multidisciplinarnim projektom.

Prijava naj vsebuje:

  • opis konteksta projekta in razlogov za njegovo uprizoritev: zakaj prav ta ideja, v kakšnem kontekstu nastaja, kako naslavlja in vključuje gledališče/multidisciplinarnost (največ 2000 znakov s presledki)
  • načrt dela in metodologije: na kakšen način naj bi potekale vaje in priprave na projekt, koliko časa potrebujete za pripravo, koliko vaj, izpostavite morebitne posebne zahteve in metode dela na projektu;
  • opis cilja: kakšen naj bi bil končni rezultat – dogodek, je poudarek na procesu
  • seznam predvidenih sodelavcev: kdo vse naj bi delal na projektu, če ne poimensko vsaj funkcije, reference avtorja in reference predvidenih sodelavcev;
  • za multidisciplinarne projekte tudi video predstavitev (max 4 min);
  • do dva dodatna dokumenta, za katera avtor smatra, da sta potrebna za celovito razumevanje projekta (fotografije, glasba, makete, instalacije ...).


Prijave sprejemajo najkasneje do vključno 6. decembra 2015, po tem datumu prijav ne sprejemamo več. Več informacij je na voljo na spletni strani Gledališča Glej oziroma info@glej.si.

Glej, Glejeva rezidenca