Gledališče Glej, 1. 10. 2010

Šola ustvarjalne kritike (ŠUKT)

V ŠUKTu, ki poteka dve sredi v mesecu, od 19. do 22. ure v Gledališču Glej, se bomo od oktobra do junija intenzivno ukvarjali s Sodobnimi scenskimi umetnostmi z vidika moderne dobe in modernizma v umetnosti.
:
:

Mentor in predavatelj: Rok Vevar
Somentorica: Ana Perne
Celoletna vpisnina: 50 evrov
 
"Izobraževalni program ŠUKT bo v letu 2011 različne vidike sodobnih scenskih praks premislil skozi umetniške kontekste modernega gledališča (od Zolaja preko historičnih avantgard do Brechta) ter modernega in postmodernega plesa (od evropskih in ameriških modernih plesnih tokov do ameriškega post-modernega plesa), pri tem bo posamezne historične koncepte scenskih praks pregledal tudi skozi prizmo medsebojnih vplivov in skozi primerjave z vzporednimi tokovi v vizualnih umetnostih, literaturi ter humanistiki. Osvetilili bomo:
družbeno-politične (politični tokovi po francoski buržoazni revoluciji, razmah meščanstva ter postopna emancipacija proletariata v 19. stoletju), znanstvene (razmah pozitivizma in empiričnih znanosti ter vpliv naravoslovnih znanosti na vsakdanje življenje in (ne)posredno na umetnost), tehnološke in gospodarske (industrijska revolucija in njeni učinki na družbo in umetnost)  pogoje, v katerih so v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja nastajali modernizem in modernih umetnosti ter se posvetili tistim estetskim konceptom v zgodovini umetnosti, ki še danes odločilno vplivajo na sodobne scenske prakse.
"

Rok Vevar

Prijave in morebitna vprašanja naslovite na: simonah@glej.si
Prijave so možne do 12. oktobra. Na ta dan (izjemoma torek) bo predvidoma tudi prvo predavanje!

P.S. Za radovedne predlagamo v branje intervju o Šoli ustvarjalne kritike z Rokom Vevarjem
Gledališče Glej, 15. 6. 2009
Kaj pa je tu smešnega?
Gledališče Glej, 8. 10. 2009
Most na krvi