STA, 29. 1. 2016

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice bo še naprej vodila Branka Smole

Jeseniški občinski svetniki so na včerajšnji seji dali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Gledališča Toneta Čufarja Branke Smole za nov petletni mandat na čelu jeseniškega gledališča. Na razpis je sicer prispela še ena prijava, vendar drugi kandidat po ugotovitvah komisije ni izpolnjeval vseh pogojev za omenjeno funkcijo.
:
:

Foto: freeimages

Smoletova, ki gledališče vodi že 15 let, tretji mandat poteče 2. marca. Zato je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja decembra lani začela z izvedbo vseh opravil, povezanih z imenovanjem novega direktorja javnega zavoda. Na razpis sta se do izteka roka 8. januarja prijavila Smoletova in jeseniški diplomirani igralec Vid Klemenc.

Komisija je po pregledu prijav in osebni predstavitvi kandidatov ugotovila, da Klemenc ne izpolnjuje razpisnega pogoja, ki določa, da mora kandidat imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulture, ki jih predpisuje zakon o javnih uslužbencih.

Komisija je zato občinskemu svetu predlagala, da tudi za naslednji petletni mandat za direktorico gledališča izbere Smoletovo. Občinski svet je imenovanje Smoletove brez razprave soglasno potrdil.

Branka Smole, Gledališče Toneta Čufarja