SLOGI, 1. 9. 2015

Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) organizira v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) strokovni simpozij z naslovom Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine.

Fotografija iz predstave »Oče« gledališke skupine gluhih in naglušnih pod vodstvom Vinka Rupnika, leta 1936 / Foto Arhiv ZDGNS

Simpozij bo potekal v torek, 15. septembra 2015 od 9.30 do 14. ure v Slovenskem gledališkem inštitutu, Mestni trg 17, Ljubljana (dvorana v 1. nadstropju).

Glavni namen strokovnega posveta je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih.

Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes.

Udeležence simpozija bo v uvodu nagovorila ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Povezava: Več informacij in program simpozija (PDF/505 Kb)

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16