JSKD, 17. 5. 2010

GLEDALIŠKe-NOVICE št. 49

Maj je tu in z njim zaključni festivali in srečanja. Že prihodnji teden si lahko v Novi Gorici ogledate najboljše mladinske predstave letošnje sezone na festivalu VIZIJE, nekaj dni kasneje pa še najboljše lutkovne in predstave otroških gledaliških skupin v Domžalah.

Odprta sta razpisa za poletne gledališke delavnice v Kopru in Izoli. Pohitite s prijavami - prej, ko se prijavite, ceneje je!
 
GLEDALIŠKE DELAVNICE

  • POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

Koper, 4. do 9. julij 2010
 
Delavnice so namenjene mentorjem otroških in mladinskih gledališč ter režiserjem in igralcem ljubiteljskih gledaliških skupin.

Rok prijave je 18. junij 2010. Cena: 130 EUR (prijave do 18.5.) / 140 EUR (prijave do 18.6.)

Obseg delavnice je 40 ur. Delavnice potekajo hkrati, vpišete lahko eno delavnico.Vse delavnice so v slovenskem jeziku.

I. REŽIJA PREDSTAVE SKOZI USTVARJANJE LIKA (mentorica: Maja Gal Štromar)

Delavnica, ki je namenjen mentorjem gledaliških skupin, igralcem in režiserjem, se bo v prvem delu posvečala delu na gledališkemu liku, nato pa se bomo poigravali z različnimi režijskimi pristopi in prijemi, ki nam bodo skozi različne variacije na temo (ritem, atmosfere, različni vsebinski, estetski prijemi) širili vedute in dokazovali, kako pester in nikoli dokončen je plato gledališkega izraza. 

II. PRIPRAVITI, PREPRAVITI ALI NAPISATI IGRO - dramski tekst v praksi - dramaturgija, priredba teksta in pisanje dramskih tekstov (mentorica: Zalka Grabnar Kogoj)

Delavnica je namenjena vsem mentorjem, režiserjem in piscem, ki se srečujejo s problemom izbire teksta, njegove priredbe in dramaturgije ter pisanjem novih dramskih tekstov/prizorov. Obravnavali bomo problem priredbe teksta, dramaturških črt, poskusili bomo pisati in dopisovati vloge, akcije, se pogovarjali o aktualizaciji, da posodobitev teksta doprinese namenu. V drugem delu bomo naredili dramatizacijo proznega teksta po prosti izbiri in jo prilagodili določeni starostni skupini. Pisali bomo dialoge in se poskušali pozabavati z njimi s praktičnimi preizkusi.  

III. PEDAGOŠKO GLEDALIŠČE - IGRA, POZORNOST, USTVARJALNOST (mentorica: dr. Aleksandra Schuller)

Delavnice je namenjena mentorjem otroških gledaliških skupin, pedagogom ter svetovalnim delavcem, ki želijo raziskovati in pri svojem delu uporabljati različne ustvarjalne dejavnosti kot sredstvo za izboljšanje medosebne komunikacije in sodelovanja oziroma način (samo)pomoči pri obvladovanju vsakodnevnih stresnih situacij. Delavnica bo predstavila metodo, katere cilj ni nujno predstava, temveč mladostnikom omogočiti ustvarjalni proces osebnostne rasti, pridobivanje izkušenj na intelektualni in čustveni ravni, razvijanje domišljije, učenje reševanja problemov, upoštevanja mišljenja drugih, pridobivanje na samozavesti, urjenje verbalnih sposobnosti ter pozornega poslušanja in spodbujanje pozitivne socialne interakcije.   

  • MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

Izola, 23. do 29. avgust 2010
 
Poletne gledališke delavnice predstavljajo edinstveno priložnost pridobiti in dopolniti osnovno gledališko znanje.

Rok prijave je 16. julij 2010. Cena: 120 EUR (prijave do 16.5.) / 130 EUR (prijave do 16.6.) / 140 EUR (prijave do 16.7.)

Obseg delavnice je 40 ur. Delavnice potekajo hkrati, vpišete lahko eno delavnico:
 
I. MUSICAL, glasbeno gledališče (mentorji: D. Žvipelj, I. Razpotnik, J. Lajovic, M. Saje)

Na delavnici se bomo najprej na kratko seznanili z osnovami teorije izvedbe musicala, različnimi zvrstmi in podzvrstmi, kompleksno sestavo samega musicala...  Glavni del delavnice bo izvedba samega musicala oz. posameznih scen/songov iz zakladnice svetovnih musicalov (Briljantina, Fantom iz opere, Chicago, ipd. Delavnica bo potekala hkrati z godbeniško šolo, ki bo poskrbela za glasbeni del musicala.

II. GLEDALIŠČE ŽIVLJENJSKIH ZGODB ali ugledališčite svoje življenje (mentorica: Katharina Börke, Nemčija)

Gledališče življenjskih zgodb črpa snov za svoje zgodbe iz življenj svojih ustvarjalcev. Preko intervjujev, pripovedovanja zgodb in kreativnega pisanja bo vsak udeleženec predstavil življenjsko zgodbo drugega udeleženca. Ta bo služila kot dramska predloga za gledališko predstavo. V vsaki zgodbi bomo iskali primerne situacije, ki jih bomo dramatizirali. Iskali bomo primerna "orodja" ter načine uprizarjanja. Izbranim življenjskim dogodkom bomo povečevali ali zmanjševali pomen, dokler jih ne bomo prignali do absurda...

III. ROJSTVO LIKA - ustvarjanje gledališkega lika (Maša Židanik)

Na delavnici se bomo odpravili na pot v avanturo, ki se imenuje ustvarjanje vloge. Kje začnemo? Kako beremo tekst? Kako v tekstu poiščemo informacije o osebi, ki jo igramo? Kaj o sebi pove sama, kaj o njej govorijo drugi? Kako potem, ko smo oboroženi z znanjem in vedenjem, uporabimo svoj notranji, izkustveni in emotivni svet, svoj glas, svoje telo, kostum, masko, da iz vseh teh različnih elementov sestavimo prepričljivo in iskreno podobo nekega človeka - gledališkega lika... 

IV. IGRALSKI STUDIO (Snježana Martinović, BiH)

Delavnica bo vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem delu - scenski gib - se bomo posvetili ozaveščanju giba, zvoka in kombiniranju le-teh preko skupinskih in individualnih vaj, kot so ritmične vaje, vaje za koncentracijo, sproščanje in razvijanje domišljije. V drugem delu - igra - bomo zavest o "fizičnosti" in "zvočnosti" našega telesa uporabili v improviziranih prizorih. Tako zastavljene scene bomo analizirali in jih izdelali, finalizirali. Posvetili se bomo tudi monologu, tako notranjemu kot zunanjemu (področje karakterja, psihološka gesta, barvanje lika). Delavnica bo potekala po dveh temeljnih gledaliških sistemih dveh gledaliških velikanov, Constantina V. Stanislavskega in Mihaila Čehova

V. IGRA PRED KAMERO IN USTVARJANJE IGRANEGA FILMA (Gorazd Žilavec, Aleš Nadai)

Delavnica se bo na kar se da poljuden, zabaven in zanimiv način lotila skrivnostnega sveta filma in filmske igre. Delavnica je namenjena tako tistim, ki vas zanima filmska oz. TV igra, kot tudi tistim, ki svoj prostor raje najdete za kamero - režiserji, scenaristi, snemalci. Udeleženci se bodo seznanili s celotnim procesom nastajanja igranega filma: od prve ideje, sinopsisa pa to scenarija, režijske in snemalne knjige ter samega snemanja ter seveda montaže in končnega izdelka. Igralci se bodo posebej poukvarjali z razlikami med gledališko in filmsko igro. Spoznali se bomo s igralskimi tehnikami uporabnih pri obvladovanju samega sebe in svoje vloge v na prvi pogled kaotičnem procesu snemanja filma. 

VI. PANTOMIMA IN ODRSKI GIB - delavnica neverbalnega gledališča (Michal Hecht, Češka)

Cilj delavnice je ozavestiti telo kot eno izmed igralčevih osnovnih izraznih sredstev. Udeleženci se bodo ukvarjali z različnimi principi in metodami izražanja govorice telesa. Seznanili se bodo z osnovami klasične in moderne pantomime, izraznega giba, osnovami akrobatike in odrskega boja. Skozi raziskovanje neverbalnega gledališča bomo izdelali zgodbo, razvili like in vse skupaj povezali v gledališko predstavo.

FESTIVALI, SREČANJA

  • FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE

Nova Gorica, 21. - 23. maj 2010

Med 21. in 23. majem bo v Novi Gorici potekal Festival Vizije, kjer bo moč videti najboljše predstave mladinskih gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva sezon 2009/10, v spremljevalnem programu pa tudi zmagovalno predstavo Festivala mladinskih gledališč Madžarske. Ogled vseh predstav je brezplečen!

  • SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE

Domžale, 25. do 27. maj 2010
 
Letošnje zaključno srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije bo v Domžalah. V torek, 25. maja bodo najprej na ogled lutkovne predstave, dopoldan za otroke, v popoldanskem terminu pa bodo svoj prostor našel lutkovne predstave za odrasle. V sredo in v četrtek si bo moč ogledati še najboljše predstave otroških gledališč sezone 2009/10. Ogled vseh predstav je brezplačen!

RAZNO

  • CHOREGIE aka CHOREGIE

Mednarodni festival glasbenega gledališča, 31. maj do 3. junij v SNG Maribor
 
Cilj festivala je predstaviti produkcije, ki v svet glasbe in gledališča vnašajo svežino, prepričljivost, intenzivnost doživljanja in komunikacije. Sodelovale bodo predstave lastne produkcije Choregie ter izbrane predstave domačih in tujih ustvarjalcev. V sklopu festivala bo organiziran simpozij, ki ga bo vodila Melita Forstnerič Hajnšek, na katerem bodo sodelovali slovenski glasbeni in gledališki strokovnjaki.