STA, 16. 7. 2010

Formalno urejen status BS, SNG Maribor dobilo dve novi enoti

Vlada je včeraj sprejela spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor.
:
:

S tem bo urejen status Borštnikovega srečanja, ki ga že desetletja izvaja SNG Maribor, njegov status pa ni bil formalno urejen v aktih javnega zavoda, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Sklep bo vlada objavila v Uradnem listu RS. Spremembe so prispevale in uskladile strokovne službe ministrstva za kulturo, mariborske občine in SNG Maribor. Dokument je podpisala ministrica za kulturo Majda Širca in potrdil mariborski mestni svet. Vsebinsko je sedaj opredeljen status Borštnikovega srečanja, njegovo poslanstvo, organi, delovna mesta, program, izvedba in financiranje.

Hkrati je urejen status baleta kot samostojne enote. Nova organizacijska struktura SNG Maribor bo namreč dobila enoti Balet in Borštnikovo srečanje. Spremembe ne zahtevajo dodatnih delovnih mest, prinašajo pa spremembe imenovanja pomočnikov direktorja SNG Maribor. Po novem bo imel direktor pomočnika za vodenje umetniško strokovnega dela obeh novih organizacijskih enot.

Pomočnika direktorja za Borštnikovo srečanje bo na podlagi javnega razpisa imenoval minister za kulturo, njegov mandat ne bo vezan na mandat direktorja zavoda. Spremembe zajemajo tudi posodobitev izobrazbenih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati direktor in pomočniki direktorja gledališča.

Spremembe sklepa o ustanovitvi SNG Maribor uvajajo tudi strokovne skupine kot posvetovalna telesa pomočnikov direktorjev za štiri strokovno-umetniška področja. Opredeljeni so sestavi strokovnih skupin in njihove naloge.