STA, 17. 11. 2016

Festival Drugajanje po 15 letih dobro usidran v Mariboru

V Mariboru bo prihodnji teden potekal festival Drugajanje, ki je namenjen zlasti srednješolskemu občinstvu, da se seznani s sodobno uprizoritveno umetnostjo. V 15 letih, kolikor ga prirejata ljubljanski zavod Bunker in Druga gimnazija Maribor, se je festival že dobro usidral v mesto, navezal lokalna partnerstva in razširil krog občinstva.
:
:

Bolj čudno od raja / Foto: Barbara Poček

"Izjemno smo ponosni, da dekado in pol vzdržujemo pogon tega festivala, ki je nastal bolj kot neka drobna ideja, zdaj pa je postal tradicija in z leti raste," je na včerajšnji novinarski konferenci v Narodnem domu Maribor povedala programska vodja in producentka Alma R. Selimović.

"Že 15 generacij je šlo čez Drugajanje. Nimamo pretenzij, da to spreminja življenja dijakov ali kulturno krajino Maribora, a če v vsaki generaciji ujamemo par ljudi, ki jih pritegne tovrstni tip gledališča in plesa, ali če uspemo komu vsaj malo odškrniti vrata v drugačno gledališče, je uspeh," je dodala.

Festival, ki ima v zadnjih letih tudi mednarodni značaj, je nastal na pobudo ravnatelja Druge gimnazije Maribor Ivana Lorenčiča v želji, da se mlade seznani s sodobno uprizoritveno umetnostjo ter da se predstave, ki tu redko gostujejo, pripelje v Maribor. V zadnjem času je te ponudbe v mestu več, a organizatorji menijo, da festival še vedno služi svojemu namenu.

"Vztrajamo pri programskem profilu sodobnega progresivnega gledališča in plesa ter pri tem ne popuščamo. Čeprav je kulturne ponudbe v mestu več, ni nujno, da je kakovostna," je še povedala Alma R. Selimović.

Festival je z leti postal bolj dialoški. "Občinstvo se trudimo nagovoriti ne le s predstavami, ampak tudi z obprogramom. Ne samo, da izvajamo priprave na predstave v razredih in organiziramo pogovore, ampak prirejamo tudi delavnice in daljše pedagoške procese, letošnja novost pa je kritiška šola," je povedala.

"Predvsem pa je festival iz nekega malega otočka, kjer smo s tovornjakom opreme prišli na gimnazijo, postavili oder in izvedli predstave, postal bolj organsko povezan z Mariborom," je še povedala programska vodja.

Med drugim že tretje leto sodelujejo s programom Nagib na oder, s katerim uvajajo kritiško šolo. Vanjo vabijo mlade, ki jih zanima analiziranje, vrednotenje, kritično presojanje in refleksija sodobne scenske umetnosti. Program bo organiziran kot abonma za predstave Drugajanja, Nagiba in še nekaterih drugih izbranih predstav v Ljubljani.

Festival se bo začel v ponedeljek na Drugi gimnaziji s predstavo vizualnega umetnika Marka Požlepa Bolj čudno od raja, ki je nastala na podlagi njegovih glasbenih nastopov v domovih za ostarele po državah nekdanje Jugoslavije. Dan kasneje bo v Narodnem domu Maribor predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton Ltd., nato pa bo na Drugi gimnaziji gostovala britanska umetnica Deborah Pearson s projektom History, History, History.

V četrtek, ko se festival zaključuje, bo na mariborskem Trgu svobode izvedel svoj performans mednarodni kolektiv Kavkaz Balkan, ki na umetniški rezidenci v Mariboru združuje umetnike iz Armenije, Romunije, Gruzije in Slovenije.

"Nabor umetnikov Drugajanja 2016 je v dialogu z mislijo, da je osebno politično. Že od 60. let, od drugega vala feminizma in od študentskih gibanj naprej, vemo, da je tudi zasebno politično, da so ravno najbolj intimne, osebne odločitve tiste, ki obenem reflektirajo globalno politično in ga obenem soustvarjajo," je izpostavila Alma R. Selimović.

"Mladim želimo v fazi odraščanja, ki je zelo intenzivno, ko se iščejo, ponuditi gledališče, do katerega enostavno ne pridejo. Hkrati jih želimo navaditi na to, da je potrebno za uživanje umetnosti vložiti določen napor, ne kot pri današnji instant kulturi. To je danes še bolj pomembno kot pred 15 leti," je povedal Lorenčič.

Drugajanje