STA, 20. 10. 2020

Društvo Asociacija nasprotuje predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah

Društvo Asociacija v celoti nasprotuje predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah, ki ga je ministrstvo za kulturo v javno obravnavo dalo 12. oktobra. V društvu navajajo, da predlog med drugim krči število članov komisije na tri do pet in uvaja možnost, da so med člane strokovne komisije imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo.
:
:

V Asociaciji so med ključnimi spremembami, ki jim nasprotujejo v predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah, navedli, da so bile strokovne komisije doslej sestavljene iz petih do sedmih članov, medtem ko predlog predvideva zgolj tri do pet članov. Po zapisu društva je pravilnik v obstoječi obliki predvidel, da so člani strokovnih komisij izključno strokovnjaki, novi predlog pa uvaja možnost, da so med člane strokovne komisije imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo, in to kar dva. "To pomeni, da bi teoretično lahko dva uslužbenca ministrstva za kulturo v tričlanski komisiji odločala o danih zadevah," opozarjajo.

V Asociaciji so izpostavili še, da so bile trenutne strokovne komisije imenovane s preglednim javnim postopkom, kar je pomenilo veliko težavo od dotedanje prakse neposrednega imenovanja. "Žal se ta praksa jasno prekinja, pri čemer ministrstvo v obrazložitvi zapiše: Člane komisij na podlagi povabila po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister. Povabilo nikakor ni enako javnemu in transparentnemu pozivu," so opomnili v Asociaciji.

V društvu so spomnili, da je bil pravilnik o strokovnih komisijah nazadnje spremenjen pred manj kot dvema letoma. Tokratne spremembe pa po njihovem zapisu niso bile usklajene z deležniki, o spremembah pravilnika denimo med drugimi ni bil seznanjen Nacionalni svet za kulturo, čeprav je eno od ključnih teles za vzpostavljanje civilnega dialoga.

"Zaskrbljujoče je tudi, da v obrazložitvi ni niti besede o tem, zakaj se pravilnik sploh spreminja. Zanima nas, ali je bila narejena evalvacija dela trenutnih strokovnih komisij, ali so bili detektirani ključni izzivi in s kakšno metodologijo? Ker nič od tega ni razvidno iz predloga, toliko bolj skrbi določilo, ki je sicer standardno za tovrstne dokumente, da bodo po objavi pravilnika v uradnem listu imenovani novi člani strokovnih komisij. Brez obrazložitev, zakaj se vse skupaj sploh dogaja, ponovno v naglici in v popolnoma neprimernem času, celoten proces dobiva dodatno senco dvoma," so še zapisali v Asociaciji.

Dodali so, da do sprememb pravilnika o strokovnih komisijah prihaja ravno v času epidemije, kar po njihovih besedah "kaže na popolno odsotnost razumevanja resnosti razmer za kulturni sektor". Pri Asociacijo ocenjujejo, da predlog sprememb pravilnika o strokovnih komisijah "krči nekatere od pridobljenih demokratičnih postulatov", zato ministrstvo pozivajo, naj ga umakne iz javne obravnave.

Asociacija