Tomaž Lapajne Dekleva, 10. 11. 2009

Dogaja!

Zaradi izjemnega zanimanja občinstva in serije razprodanih zaključenih predstav ponovno na sporedu v torek, 8. decembra 2009, ob 17h v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma.
:
:

Foto Urška Boljkovac

Dogaja! je predstava, kjer ne morete le sedeti in gledati. Ker res dogaja! Najbolj je namenjena mladim v starosti od 10 do 14 let, uporablja pa izrazna sredstva, ki so mladim blizu in jih navdihujejo - prepleta gibalno in dramsko gledališče, video, ter glasbo. Najstniška leta so najbolj dojemljiva za idole, saj so mladim nujno potrebni za preslikavo njihovih sanj in želja – v njih se prepoznajo. Z večmedijskim kanalom jih predstava spodbuja k videnju njihovih lastnih izkušenj z meščanjem v smiseln kontekst. Aktivno se poigrava s temami, kot so odnosi (s starši, prijatelji, sošolci), ljubezen in uveljavljanje v družbi.

  • Zamisel: Maja Dekleva Lapajne, Gregor Kamnikar, Tomaž Lapajne Dekleva in Andreja Rauch Podrzavnik
  • izvajalci: Petar Bajan (DJ PIER), Maja Dekleva Lapajne, Gregor Kamnikar, Tomaž Lapajne Dekleva in Andreja Rauch Podrzavnik
  • koordinator: Tomaž Lapajne Dekleva
  • video: Andreja Rauch Podrzavnik
  • kostumografija: Katarina Zalar
  • oblikovanje svetlobe: Borut Cajnko
  • grafično oblikovanje: Peter Rauch
  • produkcija: Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju in Cankarjev dom
 
Kritika predstave Dogaja!, Radio Slovenija:

Prva odlika včerajšnjega dogajanja, ki vključuje in prepleta gib z improvizacijo, glasbo z elementi besednega gledališča, je zelo odprt interaktiven odnos do mladih gledalcev s strani zelo sugestivnih gledaliških ustvarjalcev, ki ne pridigajo, moralizirajo ali žugajo in vzgajajo, ampak razumejo. Pripravljeni so na prilagajanje in spreminjanje ter sprejemanje mnenj. Temelj sprotnega nastajanja gledališko medijske konstrukcije je najstniško iskušenje sveta, odziv in takojšnja refleksija brez predsodkov. Tako predstava v sebi razvija različne možnosti in se zadržuje v nedokončanem nastajanju. Vsak gledališki dogodek je potemtakem drugačen in nepredvidljiv. Rast in razvoj, ki ne predpostavljata usodnosti, ampak dopovedujeta, da se vse lahko konča dobro. Tudi vsaka situacija je mogoča in ljudje so vseh vrst lahko enako dobri in enako zanimivi le najti se morajo med sabo in v sebi. Preden pa se jim to zgodi, se seveda iščejo v drugih. Dogodek dogajanja navznoter in navzven so zagrešili že prekaljeni gledališki improvizatorji, igralci in glasbeniki Maja Dekleva, Gregor Kamnikar, Tomaž Lapajne, Andreja Rauch Podrzavnik, Peter Bajan in Mirko Vičentič Polič, ustvarjalci, ki so dokazali, da se je mogoče identificirati z doslej nekam zapostavljenimi mladostniki zadnje triade osnovnošolskega izobraževanja in za njih ustvarjati gledališče, ki ga ne bodo apriori zavrnili. (Magda Tušar, Radio Slovenija)

Iz kritike predstave Dogaja!, Delo:

Najstniki, sploh tisti v zadnjem obdobju devetletke, so ena najbolj rizičnih gledaliških publik. Vse jih že zanima, nič pa jih prav močno ne briga, enako kot s svetom okoli sebe imajo opraviti z lastno, dnevno spreminjajočo se osebnostjo. Gledaliških projektov, namenjenih tej generaciji, je zelo malo, prav tako intenzivno se jim izogibajo dramski avtorji. Zato je dobrodošel vsak poskus, ki skuša ujeti "neulovljive" mladostnike in jim svet predstaviti v trdno in zgoščeno zgneteni dramski obliki. Projekt Dogaja! si to vsekakor želi biti, čeprav posega po različnih žanrskih oblikah. Rezultat skupinskega avtorstva Maje Dekleva, Gregorja Kamnikarja, Tomaža Lapajneta in Andreje Rauch meri v tisti prostor, ki naj bi s komunikativnostjo in lahkotnostjo posredovanja mladim omogočil identifikacijo in istočasno približal gledališki medij. Splet gibalnih prizorov, improvložkov, petih songov, videa in didžejanja je izredno obetujoča žanrska kombinacija … postreže s prepričljivimi etudami, od glasbenega intra DJ Piera, plesnih delov Gregorja Kamnikarja in improvizacij Tomaža Lapajneta in Maje Dekleva. (Andrej Jaklič, Delo)

Vstopnice že v prodaji na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.

Tomaž Lapajne Dekleva, 24. 8. 2018
Tomaž Lapajne Dekleva bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Lapajne Dekleva, 31. 1. 2010
Hopla v pravljico