STA, 5. 11. 2020

Člani odbora DZ za kulturo pet ur iskali rešitev za uporabnike Metelkove

Odbor DZ za kulturo je kot drugo točko na današnji seji obravnaval poziv proti prisilni izselitvi kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani. Po skoraj peturni razpravi so poslanci sprejeli sklep koalicije ter zavrnili sklepa Levice, priložena k zahtevi za sklic seje.
:
:

Foto: Pixabay

Člani odbora so z 11 glasovi za in dvema proti pozvali ministrstvo za kulturo in vlado, naj vsem upravičenim najemnikom in uporabnikom Metelkove 6 v sodelovanju z vsemi deležniki v Ljubljani koordinirata zagotovitev nadomestnih prostorov do 1. junija 2021.

Ministrstvo za kulturo je sicer nevladne organizacije, ki delujejo na omenjenem naslovu, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021. Kot razloge za to je navedlo dotrajanost stavbe in prepotrebno prenovo.

Nataša Sukič (Levica) je v imenu predlagatelja ministrstvu očitala, da je nevladnim organizacijam obvestilo o prenehanju najemne pogodbe za prostore poslalo na dan, ko je bila ponovno razglašena epidemija. Očitala mu je tudi, da jim ne ponuja alternative niti možnosti za dogovor, ampak dolgoletnim najemnikom stavbe grozi s sodnim pregonom. Kot je poudarila, sami ne nasprotujejo obnovi stavbe, nasprotujejo pa deložaciji brez predhodnega dogovora med sedanjimi najemniki prostorov na Metelkovi in ministrstvom.

Zato so v Levici predlagali sklepa, da odbor poziva ministrstvo za kulturo in vlado, naj nemudoma odstopita od namere po prekinitvi najemnih pogodb oz. brezplačne uporabe prostorov z organizacijami, ki delujejo na Metelkovi 6, in da odbor poziva ministrstvo in vlado, naj v primeru obnove stavba zagotovita začasne nadomestne prostore vsem najemnikom in uporabnikom med obnovo, ter jim po premostitvi obdobja obnove zagotovi vrnitev prostorov pod enakimi pogoji.

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc je podala izčrpne pravne podatke, ki so, kot je poudarila, podlaga za delovanje ministrstva. Kot je povedala, imajo trenutno na ministrstvu registriranih 18 uporabnikov prostorov, od tega jih ima deset status, da delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Zavrnila je očitek, da so dopis ministrstva prejeli na dan razglasitve pandemije; s strani ministrstva je bil dopis poslan 16. oktobra, epidemija pa je bila razglašena 21. oktobra. Sicer pa ministrstvo z omenjenim dopisom po njenih besedah nadaljuje postopke, ki so se začeli že pred leti in ki se navezujejo na prostorsko stisko Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Da na Metelkovi 6 načrtujejo Prirodoslovni muzej Slovenije, je potrdil tudi minister za kulturo Vasko Simoniti, ki je menil, da bi bilo dobro, če bi se zadeve pospešile.

V nadaljevanju seje so vabljeni predstavniki zavodov in društev, ki delujejo na Metelkovi 6, predstavili njihovo delovanje in dosežke ter poslance pozvali, naj jih podprejo.

V razpravi je Nataša Sukič opozorila, da ima ministrstvo res pravico prekiniti najemne pogodbe z uporabniki prostorov, vendar je v tem primeru odpovedni rok eno leto in ne tri mesece ter pozvala k dialogu med ministrstvom in uporabniki prostorov na Metelkovi.

Marko Koprivc (SD) v potezi ministrstva za kulturo vidi predvsem poskus podrejanja vseh družbenih podsistemov v državi, Aljaž Kovačič (LMŠ) je izpostavil, da bi pričakoval dialog s strani ministrstva za kulturo, k dialogu med ministrstvom in uporabniki Metelkove 6 pa je pozvala tudi Lidija Divjak Mirnik (LMŠ).

Koalicijska poslanca Jožef Lenart (SDS) in Aleksander Reberšek (NSi) sta se dotaknila brezplačnih najemnin in opomnila, da do njih niso upravičena vsa društva ter da se mora marsikatero društvo v Sloveniji znajti samo. Ob tem je predsednica odbora Violeta Tomić (Levica) opozorila, da gre v primeru Metelkove vendarle za nevladnike in profesionalne organizacije. Zanimalo pa jo je tudi, zakaj se tako mudi s prenovo, če pa so sredstva za prenovo v proračunu zagotovljena šele za leto 2023.

Alenka Jeraj (SDS) je izpostavila, da je bila Metelkova 6 že pod prejšnjimi ministrstvi mišljena za drug namen. Menila je, da je v Ljubljani na voljo dovolj prostorov, ki bi se jih dalo zanje pridobiti v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (Mol), ki bi bili morda lahko tudi brezplačni. Se je pa strinjala, da je tri mesece za izselitev morda res prekratek čas. Da je v Ljubljani na voljo dovolj prostorov, ki jih lahko te organizacije najamejo, pa meni njena strankarska kolegica Mojca Škrinjar.

Branislav Rajić (SMC) je izpostavil, da je treba najti rešitev, ki bo v prid vsem. Predloga sklepov Levice sicer sami vidijo kot dobrohotna, vendar ne vidijo objektivne možnosti, da se ju izvede, zato je koalicija pripravila svoj sklep.