Zlata paličica, 15. 2. 2021

Celovit in kakovosten obisk gledališča za razvoj gledališke pismenosti ter socialnih in komunikacijskih kompetenc

Slovenski gledališki inštitut in SNG Drama Ljubljana vabita na spletno strokovno izobraževanje, na katerem bodo udeleženci spoznali vzorčni model celovitega gledališkega obiska ter aktivno preizkusili metode in ustvarjalne pristope učinkovite integracije ogleda predstave v pouk. Izobraževanje vključuje tudi ogled gledališke predstave in je vključeno v katalog KATIS.

Foto: Arhiv Zlata paličica

Slovenski gledališki inštitut in SNG Drama organizirata v šolskem letu 2020/21 strokovno izobraževanje, namenjeno učiteljem osnovnih in srednjih šol, učiteljem izbirnih predmetov s področja gledališča, mentorjem gledaliških skupin ter koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje.

Strokovno izobraževanje v celotnem obsegu 16 ur bo potekalo spletno (v okolju ZOOM) v štirih popoldanskih terminih med 9. in 18 marcem 2021. Zajemalo bo tudi ogled gledališke predstave SNG Drama Ljubljana. Udeleženci se bodo seznanili o pomembnosti ustreznega izbora kakovostne gledališke predstave za določeno starostno skupino, spoznali vzorčni model celovitega gledališkega obiska ter aktivno preizkusili metode in ustvarjalne pristope učinkovite integracije ogleda predstave v pouk.

Program predvideva naslednje tematske sklope:

9. marec od 16:30 do 20:00: Izbor kakovostne predstave za otroke in mladino ter ogled gledališkega zaodrja
11. marec od 16:30 do 20:00: Jeziki gledališča
16. marec od 16:30 do 20:00: Ogled gledališke predstave SNG Drama Ljubljana in pogovor po ogledu
18. marec od 16:30 do 20:00: Refleksivno poustvarjanje po ogledu predstave in analiza predstave

Strokovno usposabljanje je vključeno tudi v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov se lahko prijavite preko spletnega sistema KATIS, do zasedbe prostih mest pa sprejemamo prijave tudi na naslovu izobrazevanje@slogi.si.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na istem naslovu, kjer bodo z veseljem odgovorili na vsa morebitna vprašanja.

Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo prejeli potrdilo, ki je izdano v skladu z določili Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga bodo lahko uveljavljali v vlogi za napredovanje.

Več informacij najdete na povezavi.

SNG Drama Ljubljana, SLOGI, Zlata paličica

Zlata paličica, 24. 12. 2020
Voščilo platforme Zlata paličica
Zlata paličica, 17. 9. 2019
Šola v kulturi