SiGledal, 10. 5. 2022

Cankarjev dom vabi k sodelovanju pri produkcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabijo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letih 2022 in 2023.

Foto: Branko Cvetkovič

Z vabilom spodbujajo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti prečkajo meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali iz uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter za otroke in mladino.

Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce najrazličnejših vsebin.

Zanimajo jih projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelovo, Štihovo, Linhartovo dvorano, Klub Cankarjevega doma, Dvorano Duše Počkaj.

Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, Cankarjev dom se v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja večji del potrebnih finančnih sredstev za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Cankarjev dom v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotavlja:

  • prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;
  • tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih;
  • sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta;
  • sodelovanje pri promociji in trženju projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge;
  • hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev;
  • prodajo vstopnic v Informacijskem središču CD;
  • Cankarjev dom poleg tehnične izvedbe in promocijskih aktivnosti zagotavlja tudi sorazmerni finančni delež, katerega višina je odvisna od organizacijske in finančne konstrukcije projekta.

Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.

Pravilno izpolnjeno prijavno polo (v priponki) in vse obvezne priloge pošljite do vključno 15. junija s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

Do 30. junija 2022 bodo prijavitelji obveščeni o izboru. Prijavitelji izbranih projektov bodo povabljeni tudi na ustno predstavitev projektov.

CD

SiGledal, 19. 6. 2009
10. festival Zlati lev
SiGledal, 26. 5. 2021
Drama Festival in Drama pred vrati